Hatay Yoresel Koy Urunleri - Hatay Yoresel Koy Urunleri

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Hatay Yoresel Koy Urunleri

Address :

06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06460
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06460 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Birol ÇAYLAN on Google

G
Günaydın GUNAYDIN on Google

H
Hasan Topbas on Google

Çok güzel her şey çok doğal ürünleri çok kaliteli güler yüzlü personeleri var
It is very beautiful, everything is very natural, they have very high quality and friendly staff.
E
Esra Citak on Google

R
Rifai Irmak2121 on Google

Güzel
Beautiful
g
gokhan tokgoz on Google

ürünleri iyi ve kaliteli olsada kana ve inatcı person eli Var 7 yıllık müşterisiyim dahal dün yaptıkları indirimi yapmıyolar üstüne size kızıyorlar gitmeye değmez zaman kaybetmeyin
Even though their products are good and high quality, they have bloody and stubborn staff I've been a customer for 7 years, they didn't give the discount they gave yesterday, they get angry with you on top of it, it's not worth going, don't waste your time
G
Gonca Isiker on Google

Sütümü burdan alıp mayaliyorum çok lezzetli bir yoğurt oluyor sütün yağı da alınmamış. Peynir zeytin reçel salça ne ararsanız var. Temiz fakat biraz pahalı bir yer.
I buy my milk from here and ferment it. It is a very delicious yoghurt. Cheese olive jam tomato paste whatever you are looking for. Clean but a bit expensive place.
B
Btl Kalkan on Google

Her zaman aldığım 10₺ lik ürünü 20₺ yapmışlar, üstelik başka yerde 8₺ iken. iade etmek istedim evet paramı iade ettiler ama çok kaba bir şekilde. ‘’Bayan olduğunuz için paranızı iade ediyorum’’diyor! Sürekli müşterileri olduğumu ve artık gelmem dememin ardından ‘’Çok önemli değil’’dedi. Müşteri umurlarında değil. Mahalle esnafı kazansın düşüncemize yazık ediyor böyle esnaflar. Gitmeden önce düşünün!
They made 20₺ for the 10₺ product I always buy, even when it was 8₺ elsewhere. I wanted to return it yes they refunded my money but in a very rude way. He says, "I'm returning your money because you're a lady"! After I said that I am a regular customer and that I will not come anymore, he said, "It's not very important". They don't care about the customer. It is a pity for our thought that the local shopkeepers should win, such shopkeepers. Think before you go!

Write some of your reviews for the company Hatay Yoresel Koy Urunleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *