Musluoğlu Baklava - Tunam Unlu Mamüller San.ve Tic. AŞ. - 187. Cd. No:75

2.7/5 based on 8 reviews

Hemen her gezi rehberinde çok iyi yorumlar ve puanlar almış bir kafe. Edirne Çarşıdaki en otantik ve kendine özgü mekan.

Contact Musluoğlu Baklava - Tunam Unlu Mamüller San.ve Tic. AŞ.

Address :

187. Cd. No:75, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06374
Website : https://menuburada.com/musluoglu-baklava-macunkoy-ankara/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

187. Cd. No:75, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey
A
Abdurrahman Emir Ünal on Google

Keçiören dutluk şubesinden fıstıklı baklava aldık resmen vasatın altındaydı vasat bile degildi şerbeti basmissiniz ve çalışanlar çok saygısız adama kilosu kaç lira diye soruyorum adam cevap olarak gözün kormu okuma yazmandami yok diye cevap alıyorum kusuruma bakmayın ama parayı ağaçtan toplamiyoruz madem ki
We bought baklava with pistachio from the mulberry branch of Keçiören, it was officially below average, it was not even mediocre, you put the sherbet and the employees are very disrespectful, I ask the man how much it costs, I ask him how much it costs.
M
Mehmet Akif on Google

necatibey şubesinde hijyen sıfır baklavayı tartıya koyan 20 yaş civarı gençler maske çenede cevizli baklava diye sattıkları ürüne glikoz şurubu ve cevizin kendisi yerine kabuklarını döşemişler kabuklar damağımıza doldu
hygiene in the necatibey branch, young people around the age of 20 who put zero baklava on the scale, put their shells instead of glucose syrup and walnuts on the product they sell as baklava with walnuts on the mask.
A
Ahmet Alparslan on Google

Fiyat ucuz. Keçiören e açıldığı günden beri her çeşitini alıp denedim. Fiyatı normal iç harcı yeterli. Sonuçta bu fiyatlara uygun büççeli tatlı yiyorsunuz. Eger 20 TL lik tatlının içinden hacıbaba veya güllüoğlu çıksın istemiyor iseniz sorun teşkil etmiyor. ?
The price is cheap. Since the day it opened to Keçiören, I bought and tried all kinds of it. Its price, normal filling is sufficient. After all, you are eating desserts suitable for these prices. If you do not want the 20 TL dessert to come out with hacıbaba or Güllüoğlu, it does not pose a problem. ?
Ö
Özge on Google

Keçiören şubenizden denemek amaçlı 3 çeşit baklava aldık. Tatları çok kötü, şekerden boğazınız ve mideniz yanıyor. Çalışan arkadaşların tavırları ve konuşma tarzları sert. Kesinlikle tavsiye etmiyorum..
We bought 3 types of baklava to try from your Keçiören branch. They taste so bad, your throat and stomach are burning from sugar. The attitudes and speaking styles of working colleagues are harsh. I definitely do not recommend it..
F
Furkan Ersöz on Google

Bir puan bile vermek şu durumum için fazla ama zorunlu tutulduğu için puan vermek zorunda kaldım. Bugün deneme amaçlı Kızılay şubesinden soğuk baklava aldım. Fakat yediğimiz tatlıların içerisinden resimde görüldüğü üzere tel, çöp gibi şeyler çıktı. Ne tavsiye ederim ne de bir daha bir şey alırım. İçinde bunlar çıktıysa içerisinde daha neler vardır siz düşünün birde. İnsan sağlığı bu kadar değersiz mi anlamıyorum.
Giving even one point is too much for my current situation, but I had to give it because it was compulsory. Today I bought cold baklava from Kızılay branch for trial purposes. However, as seen in the picture, things such as wire and garbage came out of the desserts we ate. I would neither recommend nor buy anything again. If these came out in it, think about what else is in it. I don't understand how human health is so worthless.
P
Paul (Paul Christop) on Google

kızılay şubesinden çocuklarım tatlı sevdiği için 2 seferdir 80tl'lik alıyorum. kesinlike almayın. 1. satanlar hepsinde tereyağ var diyor %5 kadar bile yok. zaten resmi sitede "Un, nişasta, yağ, yumurta, tuz, şeker, fıstık, limon." diyor. 2. paket üzerinde nişasta içerikli şeker yok diyor. fakat alın tadına bakın resmen glikoz gibi birşeyi hissediyorsunuz. yazıklar olsun Başkentimize hiç yakıştırmıyorum. devletimiz bence sıkı denetlemeli.
Since my children love sweets from the Kızılay branch, I have been buying 80 TL for 2 times. don't buy for sure. 1. Sellers say that they all have butter, not even 5%. already on the official site "Flour, starch, oil, eggs, salt, sugar, peanuts, lemons." says. On the second package, it says there is no starch-containing sugar. but taste it, you literally feel something like glucose. I'm afraid I don't like our capital at all. I think our government should strictly control it.
M
Mert Bal on Google

Açık söylüyorum, canınız tatlı istediğinde gofret yiyin, kek yiyin, küp şeker yiyin ama asla buradan baklava almak gibi bir hata yapmayın tek kelimeyle berbat.
Let me be clear, when you crave sweets, eat wafers, cakes, sugar cubes, but never make the mistake of buying baklava from here, it's simply awful.
G
GÜL KOÇ on Google

Kızılay şubesinden aldığım soğuk baklava çok lezzetsizdi.Cevizli soğuk baklava diye sattıkları ürün ceviz kabuğuyla dolu.Baklavayı her ısırdığımızda balıktaki kılçık gibi tedirgin yedik.Bir daha asla dükkanın önünden geçmem dedirten bir lezzet.
The cold baklava I bought from the Kızılay branch was very tasteless. The product they sell as cold baklava with walnuts is filled with walnut shells. Every time we bite the baklava, we eat it nervously, like a fish bone.

Write some of your reviews for the company Musluoğlu Baklava - Tunam Unlu Mamüller San.ve Tic. AŞ.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *