Dürme Hatay Usulü Döner

3.8/5 based on 8 reviews

Dürme Hatay Usulü Döner İncirli, Ankara (0312 322 26..) - Menü Burada - Menuburada.com

Dürme Hatay Usulü Döner, İncirli, Ankara telefon, adres, nerede, iletişim, çalışma saatleri ve sipariş bilgileri. (Yunus Emre Caddesi, 57 İncirli, Keçiören, Ankara)

Dürme Hatay Usulü Döner İncirli, Ankara (0312 322 26..) - Menü Burada - Menuburada.com

Hemen her gezi rehberinde çok iyi yorumlar ve puanlar almış bir kafe. Edirne Çarşıdaki en otantik ve kendine özgü mekan.

Contact Dürme Hatay Usulü Döner

Address :

İncirli, Yunus Emre Cd. 57-A, 06020 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://menuburada.com/durme-hatay-usulu-doner-incirli-ankara/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

İncirli, Yunus Emre Cd. 57-A, 06020 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Arkin Genc on Google

İ
İsmet Korkmaz on Google

A
Aykut Cevizci on Google

m
metin özçelik on Google

Manyakk biyer...
Great man ...
A
Azra Nigar Duran on Google

On numara
Ten number
E
Eren Öztepe on Google

Lezzetsiz
Unsavory
C
Can Yürekli on Google

Gariban doyuran menüleriyle bizi bizden alan mekan.
Gariban is the place that takes us from us with its filling menus.
H
Hasan Ocak on Google

1,5 söyledim 1,5 değildi. Hatay usülü olması gerekiyordu. İçinde hiç sos yoktu. Döner kesimi değil resmen sote gibi birşey geldi. Arayıp söylediğimdede kusura bakmayın diye geçiştirdiler.
1.5 was not 1.5 said. It was supposed to be Hatay-style. There was no sauce in it. It's not like a rotating cut, but a sauté. They called me over and over, not to mention.

Write some of your reviews for the company Dürme Hatay Usulü Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *