Bâb-ı Lezzet - Muhsin Yazıcıoğlu Cd. D:17/13

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Bâb-ı Lezzet

Address :

Nova Tower İş Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. D:17/13, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06510
Website : https://g.page/babilezzetcukurambar/review
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Nova Tower İş Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. D:17/13, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Elif Öztürk İnce on Google

Haşlama+pilav+cacık üçlüsü çok başarılı, mercimek çorbası ve patlıcan musakka da tam damak tadımıza göreydi..iyi ısıtılmış ferah yemekleri de lezzetli????
Boiled + rice + tzatziki trio is very successful, lentil soup and eggplant moussaka was exactly for our taste .. well heated spacious dishes are delicious????
M
Mustafa S. Acar on Google

Özel bir lezzet yok. Sıradan tatlar. Servis özellikle belirtmemize rağmen gecikti. Çalışanların ilgisinin sahte olduğu anlaşılıyor. Mekan geniş ve ferah. Merkezi bir yerde. Umarım geliştirirler kendilerini.
No special flavor. Ordinary flavors. Service was delayed even though we mentioned it in particular. Employees' attention seems to be fake. The location is large and spacious. Central location. I hope they develop themselves.
R
RAMAZAN ÇAKMAK on Google

Benim için bir restorantta önemli olan şey giriş karşılaması dır bu bir gerçektir ki herşeyin başlangıcı sonunu belirler . Gerek karşılama gerekse ilgi alaka ve lezzet ki bu anlatılmaz bir tarif herşey layıkıyla verilmiş herkese tavsiye ederim herşey için teşekkür ederim..
What is important to me in a restaurant is the entrance reception, which is a fact that the beginning of everything determines the end. Both the welcome and the relevance and flavor of interest that I can recommend to anyone who has given this inexplicable recipe everything worthy Thank you for everything ..
E
Enis Demirhindi on Google

Yakala.co üzerinden kupon alıp ailecek gittik. Tam bir hayal kırıklığı. 2 kişilik Karışık Kebap ile doyma imkanı yok. İçinde olanlar baya bir küçültülmüş menü yetersiz. Başlangıçta gelen yoğurttan kıl çıktı. Semaver çay koyduk bardakta çayın içinden kıl çıktı. Trileçe tatlısı bayattı. Tok oturup aç kalktık..Ayrıca kapı önünde ve içeri de dolaşan müdürün suratsızlığı ve ters ters bakışı işin garip tarafı. Sanki yakala.co ya para vermedik..
We went as a family to take over Yakala.co coupon. A complete disappointment. Mixed Kebab for 2 people, no possibility of satiation. The ones inside were pretty much a meager menu. Initially released from a make yogurt. We have put tea in the samovar in the cup came out of the tea hair. Trilec dessert was stale. We sat up and got up hungry .. Also in front of the door and the wandering of the director's sullenness and the reverse side of the strange side of the job. It's like we didn't give you money.
M
MEHMET EMiN ŞAHiN on Google

Fırsat kuponu ile iki kişilik karışık kebap sipariş ettik, kebap lezzetini beğenmedik, kuzu şişlerin yarısı kemikli et ve küçültülmüş porsiyonlar. Hele yemek sonunda gelen triliçe tatlıları bayattı. Fırsat kuponu olduğu için özellikle küçültülmüş porsiyonlar, tamamen para tuzağı. Üstelik ekstra su ve ayran için fayiş fiyat talep ettiler. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
With the coupon we ordered a mixed kebab for two, we didn't like the taste of the kebab, half of the lamb skewers were boned meat and reduced portions. Especially at the end of the meal, the sweets were stale. The reduced coupon, especially because the opportunity coupon is purely money trap. Moreover, they demanded extra water and buttermilk prices for ayran. Definitely do not recommend.
O
Osman ÖZCAN on Google

Yakala.co dan aldığımız kuponla gittik. Güzel karşıladılar ta ki kupon u gösterene kadar. Suratları asıldı. Ortalıkta gezen suratsız müdür bozuntusunu hiç söylemiyorum bile. İki kişilik kebap dediklerinden 1 kişi zor doyar küçültülmüş porsiyonlar la. Tatlıyı derseniz kibrit kutusu kadar getirdiler herhalde 10 günlük olmalı. Yemeklerden de kıl çıkması ayrı bir dert. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Allah’a havale ediyorum...
We went with the coupon we received from Yakala.co. They welcomed me until the coupon showed u. Their faces peeled. I'm not even telling you about the sullen warden running around. They said they had a kebab for two people. If you say dessert, they brought us a matchbox, I think it must be 10 days. It is a separate problem to have hair in the dishes. Definitely do not recommend. I refer to God ...
E
Elvan ŞAHİNOĞLU on Google

Yakala.co dan kupon alarak eşimin doğum günü vasıtasıyla tercih ettim. Fakat tam bir hayal kırıklığı yaşadım .Öncesin de arayıp durumu belirttim bir kaç telefon görüşmesi de yaptım ve doğum günü olduğu için özel bir şeyler yapmak istediğimi gerekirse ek ücret verebileceğimi söyledim. Masaya mum koyabileceklerini bunun için ücret talep etmediklerini belirttiler. Rezervasyon günü kendileri arayıp gelip gelemeyeceğimizi bile teyit ettiler.Tam saatinde orada olduk karşılayan beyefendi çok sıcak karşıladı fakat içeri girince hayal kırıklığı. Bizi rastgele bir masaya aldılar adımı ve yakala.co dan kuponum olduğunu söyleyince biraz da surat asıp hizmete devam ettiler. Sanki bedava yiyormuş muamelesi gördük ve ben eşime çok mahcup oldum.Masaya mum bile koymadılar. Spariş ettiğimiz iki kişilik karışık kebapla 1 kişi zor doyardı ve fırsatta belirtilenden farklı ve eksikti.Fırsatta yazan semaver çayı da maalesef göremedik iki bardak geldi garsona sorduğumda semaver olduğunu ama böyle getirdiklerini istersek tazeleyebileceklerini söylediler. Keşke semaver de çay yerine sınırsız çay yazsalar daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum.
I opted for a coupon from Yakala.co through my wife's birthday. But I had a complete frustration. Before I called, I made a few phone calls and told him that I wanted to do something special because it was his birthday and that I could pay extra if necessary. They said they could put candles on the table and they didn't charge for it. On the day of the booking they called us and confirmed that we couldn't even come. They picked us up at a random table and told me that I had a coupon from grab.co. We were treated as if he was eating free and I was very embarrassed to my wife. They did not even put candles on the table. Spariş we had two people mixed with two people kebab hard and doyard the opportunity and different from the specified and incomplete.A chance to see the samovar tea unfortunately did not see two cups when I asked the waiter, but they said that they bring fresh. I wish it would have made more sense to write unlimited tea instead of tea in the samovar.
M
MURAT PEKŞEN on Google

Harika lezzetli park sorunu yok çalışanlar güler yüzlü hizmet herkez e tavsiye ediyorum.beni takip edenler bilir heryeri kolay kolay övmem
Great tasty no parking problem friendly staff friendly service everyone I would recommend.

Write some of your reviews for the company Bâb-ı Lezzet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *