Şark Tatlı - Cemal Gürsel Cad. No:98 D:C

4/5 based on 8 reviews

Contact Şark Tatlı

Address :

Cemal Gürsel Cad. No:98 D:C, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cemal Gürsel Cad. No:98 D:C, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Miraç Karataş on Google

Dışarda 1.5 TL olan tatlıya 2.5 TL diyorlar. Paket servis var diyorlar , arayıp paket isteyince ben gönderemem niye göndereyim 20 tane için yorulamam diyorlar. Sorsanız iş yok işler kötü diye ağlarlar. Kısacası hiç memnun kalmadım bir kaç dükkan aşağıdan melekoglundan söyledim kat kat iyidir. Şark tatlı arada bir gitsin de esnaflık öğrensin..
They say 2.5 TL for a dessert that costs 1.5 TL outside. They say there is a package service, when they call and ask for a package, they say I can't send it, why can't I get tired for 20 of them. If you ask, they will cry because there is no job, things are bad. In short, I was not satisfied at all, I told Melekoglu from a few shops below, it is many times better. Let the Orient go once in a while and learn craftsmanship..
f
fuat yılmaz on Google

Gercekten tatlıları çok kötü bogazim midem yandı nasıl bi seker surubu kullaniyorlar anlamadim.
I really don't understand what kind of sugar syrup they use.
A
A. Faruk UNAL on Google

Fiyat performans olarak başarılı değil, pahalı bulduk. Fıstıklı kadayıfın tadı fena değil. 2 dondurmalı kadayıf yedik 46 TL ödedik. 2 kişi gidenler bir tane alabilirler, porsiyonlar büyük.
We found it expensive, not successful in terms of price performance. The taste of the pistachio kadayif is not bad. We ate 2 kadayifs with ice cream and paid 46 TL. Those who go for 2 can get one, the portions are big.
Y
Yusuf Aydoğan on Google

Hayır mübarek ramazan günü bayat tatlı satmak nedendir?
No, why sell stale sweets on the holy day of Ramadan?
M
Mert Kaya on Google

Diyarbakır burma kadayıfın cebeci versiyonu. Gayet başarılı lezzetli taze ürünler. Saygı ve ilgi her seferinde var . Tavsiye ederim mutlaka deneyin. Burna kadayıfın sitlüsü kaymaklısı fıstıklısı. Ayrıca tulumbası ayrı güzel taze çıtır çıtır
Cebeci version of Diyarbakır burma kadayıf. Very successful delicious fresh products. There is respect and attention every time. I recommend you definitely try it. Burna kadayıf's style is the creamy pistachio. In addition, the pump is nice and fresh.
S
Selime KAYA on Google

Yarım kilo baklava bile gayet pahalıydı...iftara güzel bir baklava yeriz diye düşünüyodum ama maalesef lezzeti yok içinden ceviz kabugu çıktı ayrıca.
Even half a kilo of baklava was very expensive... I thought we could have a nice baklava for iftar, but unfortunately it has no flavor and it also came out with a walnut shell.
M
Mohammad Farid Miah on Google

One of my favourite baklava shop
s
saeb qanatri on Google

Good

Write some of your reviews for the company Şark Tatlı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *