PAKUMRU

3.9/5 based on 8 reviews

Contact PAKUMRU

Address :

C, Adnan Yüksel Cd. No:72, 06200 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Keçiören/Ankara

C, Adnan Yüksel Cd. No:72, 06200 Keçiören/Ankara, Turkey
D
Dostum Yaşar on Google

Siparişleri eksik alınıyo istediğiniz şey tam olarak gelmiyo misal kecap olmayacak diyosunuz keçaplı geliyo kecaplı istiyorsun kecapsız geliyo sipariş almak konusunda iyi değiler
Your orders are received incompletely and the thing you want does not come exactly, for example, it will not be kecap.
M
Murat Arslan on Google

Güzel ve lezzetli yiyecek hazırlıyorlar. Özellikle odun ateşinde tavuk döner gerçekten güzel. közde pişmiş tavuk eti ayrı bir lezzetli oluyor. Mekanları biraz dar ve özellikle kışın dükkanın kapısı kapalı oluyor ve siz içerde beklemek zorunda kalıyorsanız üzeriniz biraz is kokabiliyor...
They're preparing good food. The chicken rotates especially on the wood fire is really nice. The chicken roasted in the roast is a delicious going on. The venues are a little narrow, and especially in winter, the shop door is closed and if you have to wait inside, you can smell a bit of ...
D
Duran Güneş on Google

Lezzet hizmet mükemmel ötesi.Odun ateşinde pişen eşsiz lezzetteki tavuk döneri mutlaka denemelisiniz.Gerek esnaflıkları gerek işletmeci kimlikleri çok iyj.Paket servisleri aşırı hızlı bir işletme.
The taste and service are beyond perfect. You should definitely try the unique taste of chicken doner cooked in wood fire. They have very good trades and business identities. Package services are extremely fast.
{
{Gamer Girl} on Google

Yemeksepeti üzerinden vermiş olduğum döner siparişimin yanındaki ürün eksik geldi telefonla durumu anlattığımda eksik ürününün promosyon amaçlı yazıldığını ve gönderemeyeceklerini ilettiler, dönere gelince içerisinde tavuk derisi vardı bilsem almazdım, profesyonellikten ve müşteri memnuniyetinden yoksun bir firma kimseye tavsiye etmem.
The product next to the doner order I gave via Yemeksepeti came incomplete and when I told the situation on the phone, they conveyed that the missing product was written for promotional purposes and they could not be sent.When it comes to doner, I would not buy it if I knew it had chicken skin, I would not recommend a company that lacks professionalism and customer satisfaction.
M
Mahmut Kaçan on Google

Dönerde lezzet yok
No flavor of doner
F
Fadime Durmuş on Google

Sürekli zam,ne fiyat belli değil,yemek yenir.
Constant hike, price is not clear, food is eaten.
U
Ufc Mnemosyne on Google

Eskiden beri döneri sizden yerim. Bu civarda döner denilince aklıma ilk gelen firmalardan birisiydiniz. Ama özellikle son sene hiç eskisi kadar iyi bir döner yok . Son söylediğim sipariş de hem eksik geldi hem de ayranlardan pis bir koku geliyordu. Umarım eskisi gibi olabilirsiniz.
I've always eaten doner from you. You were one of the first companies that came to my mind when it came to döner in this area. But especially in the last year, there is no better doner than it used to be. The last order I said was missing, and there was a stench from the buttermilk. I hope you can be the same as before.
h
hüseyin altay on Google

Çalışanlar temizliğe hiç önem vermiyor. Döneri aldıktan sonra farkettik kesen kişinin burnu akmış burnunu eline silip sonra salata doldurdu bir daha önünden geçmem
Employees don't care about cleanliness. After taking the doner, we realized that the person who cut it with a runny nose wiped his hand and then filled the salad, I would not pass by it again.

Write some of your reviews for the company PAKUMRU

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *