Et-lik Döner

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Et-lik Döner

Address :

Et-Lik Döner, Etlik, Adnan Yüksel Cd., 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Et-Lik Döner, Etlik, Adnan Yüksel Cd., 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
G
Gökçe Temür on Google

Aşırı lezzetli bir döner yedik arkadaşlarımla. Ellerinize sağlık tekrar. Çalışanlar güler yüzlü insanlar tekrar teşekkürler...
We ate an extremely delicious doner with my friends. Good luck to your hands again. Staff are smiling people, thanks again...
C
Canan Demirtaş on Google

Son zamanlarda yediğim en güzel dönerdi sosu kıvamında lezzetli nefis gidin mutlaka tadın derim teşekkürler Etlik döner ??☑️☑️
The best doner kebab sauce I've eaten lately, it's delicious, I say go and taste it, thank you Etlik doner ??☑️☑️
M
Muhammed Ümit Bektaş on Google

Açlıktan ölmek üzere olsanız bile ugramayin yemek yerken ölme ihtimalinizin olduğu bir yer dönerin içinden kocaman kanat kemiği çıktı gerisi size kalmış
Even if you are about to die of hunger, do not stop by, a place where you are likely to die while eating, a huge wing bone came out of the doner, the rest is up to you
E
Emre Ayrancı on Google

Güzel bı yer sakin döneride güzel fiyatlarda pahalı değil yorumlara bakarak gelmiştim yanilmadim
It's a nice place, it's quiet, it's not expensive at good prices, I came by looking at the comments, I was not wrong
Ö
Özlem Yıldırım on Google

bayıldım elinize sağlık çok güzel yemekleriniz hemen geldi sıcak ve kuryesi kibar güler yüklüydü çok beğendik yemekleri çok lezzetli her zaman sizden sipariş vereceğim ??
I love it, you're in good hands, your food is very good, your food came immediately, it was warm and the courier was kind and smiling, we liked it very much, the food is very delicious, I will always order from you ??
H
Hilal koç on Google

Kesinlikle yediğim en lezzetli döner ayrıca dükkan sahibinin güler yüzlü olması çalışanların müşteri konusundaki hassasiyeti takdire şayan bir döner gurmesi olarak tavsiye ederim ???
Definitely the most delicious doner I've ever eaten, also the smiling face of the shop owner, the sensitivity of the employees to the customer, I recommend as a doner gourmet ???
Ö
Ömer Baskan on Google

Super
Y
Yigithan Kucuknamli on Google

Misssssslllerrr gibiiiiiii

Write some of your reviews for the company Et-lik Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *