Künefe Diyarı

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Künefe Diyarı

Address :

06824 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +979
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

06824 Etimesgut/Ankara, Turkey
Ö
Ömer Tuğcu on Google

Yeni bir işletme ama ürünleri çok güzel. İşletmecileri saygılı ve ilgili.
It's a new business, but its products are great. Their operators are respectful and caring.
H
Halit Alper on Google

künefe donmuş fiyat 18 lira kaç kişilik farketmiyor
kunefe frozen price does not matter how many people 18 lira
M
Mehmet Z. on Google

Hizmet ortalama, künefe ortalama altı, fiyat bu kalitede bir künefe için çok yüksek.
Service was average, six künefe average, the price is very high for this quality in a künefe.
O
Onurhan Gümüşsoy on Google

Harbi künefe diyarı. Garsonun güler yüzlü olmasının yanında künefenin süper oluşu?
Harbi künefe land. The waitress's being friendly, and the gossip being super?
a
aykut başarır on Google

Künefe çeşitliliği ve lezzeti mükemmel. Keşke fiyatlar biraz daha uygun tutulabilseydi.
Kunefe variety and taste is excellent. I wish the prices could be kept a bit more affordable.
M
Mahmut Bockun on Google

Yaptiginiz yorumlarin uzaktan yakindan alakasi yoktur hizmet on numaraa lezzete diycek bisey bulamiyorum temiz nezih bir ortam çeşitleri ikramlari bi harikara diger firmalar sadece ün yaptiklari icin bu kadar abartiyosunuz emeğe saygi lütfen
Doing your comments are nothing to do with the remote close to the service I can not find them numbers to flavor wants to say bisey clean, decent environment kinds of refreshments bi harikar to other companies only reputation they are doing on the please the respect for labor to abartiyos so
T
T T on Google

Künefesi maalesef güzel değil. Yanında küçük ikramlar olması bunu değiştirmiyor. Bu fiyata künefe yemeye gidiyorsam yanında ki ikrama değil künefenin nasıl olduğuna bakarım.
Unfortunately, künefesi is not beautiful. Having small treats with him does not change this. If I am going to eat kunefe at this price, I will see what künef is like, not a treat.
G
Gizem Erten on Google

Fiyatlar çok fahiş 18 liraya künefe yerine göksu avmde bi bıçak arası artı künefe yer mis gibi karnınızı doyurursunuz. Müşterilerin bir kez daha gelebilmesi için fiyatların acilen düşmesi lazım yazıktır günahtır.
The prices are very exorbitant, instead of kunefe for 18 liras, you will fill your stomach as if you eat a knife plus kunefe in a goksu mall. Customers should immediately drop the price to come once more a sin is a pity.

Write some of your reviews for the company Künefe Diyarı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *