Hatay Usûlü Demet Dürüm - 408. Cd.

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Hatay Usûlü Demet Dürüm

Address :

408. Cd., 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

T
Tugay Cekilli on Google

Cok salcali
lots of tomato paste
s
serkan yıldız on Google

Ankara Çukurova nakliyat
Ankara Cukurova Transport
R
Ramazan Guner on Google

Tam ocakbaşı dürümcüsü başarılar
Full fireside successes
M
Mehmet Ç. on Google

Tavuk şiş gibi geldi
The chicken came like a skewer
F
Fuat Celik on Google

İstanbul Ankara karayolu üzerinde dörtdivanda kaliteli bir yer
Istanbul is a quality place in Ankara
Y
Yakup Reis on Google

Hijyen 2 Lezzet 4.5 Müşteri memnuniyeti 5. Yemekleri el ile değildi eldiven kullanrak yapmanızı tenzih ediyorum.
Hygiene 2 Taste 4.5 Customer satisfaction 5. I recommend that you prepare the dishes by using gloves, not by hand.
M
Mehmet Karabulut on Google

Ne döneri abicim Ramazan ayında birde pandemiden kapalı her yer paket sipariş varsa o ayrı ama ben uğramamadım buraya
Neither doner, my brother, in Ramadan, if there is a package order everywhere is closed from the pandemic, it is separate but I could not stop here.
F
Fuat Çelik on Google

Sadece bir kere denedim. Lezzeti beğenmedim. Temiz yer ancak.
I only tried it once. I did not like the taste. Clean place though.

Write some of your reviews for the company Hatay Usûlü Demet Dürüm

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *