Kaymaklava Çayyolu Şube - 2873. Sk. No:3/B/3 D:B Blok

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Kaymaklava Çayyolu Şube

Address :

2873. Sk. No:3/B/3 D:B Blok, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

2873. Sk. No:3/B/3 D:B Blok, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
m
memcimek on Google

Şekersiz Soğuk Baklava, Balla tatlandırıyorlarmış, sonsuz baklava hilesini bulmuş olabiliriz.
Sugar Free Cold Baklava, Sweetened with honey, we may have found the endless baklava trick.
A
Aslının Güncesi on Google

Tatlılar taze ve lezzetli. Kaymak ve dondurmayla birleşince daha enfes oluyor. Kullandıkları yağ şeker mide yakmıyor
Desserts are fresh and delicious. It is more delicious when combined with cream and ice cream. The oil sugar they use does not burn stomach
O
Osman TÜRKMEN on Google

Baklavaları gayet güzel, personel kibar ve nazik. Umarım yeni açıldığı için değildir. Bu tutum ileride de devam eder.
Their baklava is very good, the staff is polite and courteous. I hope it's not because it just opened. This attitude continues in the future.
S
Selma Yıldız on Google

Yeni keşiflerden. Çayyolu'nda tatlı denince ilk gideceğim adres. Antep usulğ ve herşey çok lezzetli. ???
Of new discoveries. The first address I go to when it comes to dessert in Çayyolu. Antep meringue and everything is very tasty. ???
S
Sedat Duru on Google

Kadayıfın üstündeki kaymak tartılıyor hadi onu anladım da üstüne serptikleri antep fıstığına kadar tartıyorlar.
The cream on the kadaif is weighed, let's see, they weigh it up to the pistachios they sprinkle on it.
Y
Yunus Burak on Google

Ankara’da kalite ve tazeliği ile bu kadar güzelini tatmadım. Ellerinize sağlık hep böyle devam etmenizi diliyorum.fiyatlar etraftaki mekanlarla aynı kalite, lezzet olarak onlara kesinlikte bin basar!!! Muhteşem bir lezzet. Personel de güler yüzlü ve saygılı bir bütün olarak diğer işletmelere örnek olmasını diliyorum.
I have never tasted such a good one in Ankara with its quality and freshness. Health to your hands, I wish you to continue like this. The prices are the same as the places around, the quality is definitely more than a thousand in terms of taste!!! An amazing taste. I wish the staff to be an example to other businesses as a friendly and respectful whole.
S
S. Sinan Kocaoğlu on Google

Alacaklı Şubesinde çalışan Çetin Bey çok nazik, çalışkan ve efendi birisi. Her ürün efsane ama kaymaklı fıstıklı kadayıfı herkese öneririm.
Çetin Bey, who works in the Creditor Branch, is a very kind, hardworking and masterful person. Every product is legendary, but I recommend the creamy pistachio kadayif to everyone.
A
Andy Barr on Google

This is the best baklava in the neighborhood. I have tried all the places so many times. Here is the top one, and the people there make a beautiful experience.

Write some of your reviews for the company Kaymaklava Çayyolu Şube

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *