Hatay künefe

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Hatay künefe

Address :

Aşıkpaşa Cd. 41/A, 00006 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +989
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Aşıkpaşa Cd. 41/A, 00006 Keçiören/Ankara, Turkey
m
muradiye kılıç on Google

Güzel ilgili bir çalışan grubu var
It has a nice group of interested employees
A
Alaattin Şendur on Google

emeklerin ekmeğin buluştuğu yer .saygı duyuyorum tebriknediyorum.
The place where labor meets bread. I respect it, congratulate it.
M
Mustafa Tansoylu on Google

Herkese tavsiye ederim. Gerçekten kaliteli ve lezzetli künefe...
I would recommend it to everyone. Really high quality and delicious kunefe ...
S
Serpil Yıldız on Google

Hiç gitmedim bilmiyorum hiç bir şekilde deneyimim olmadı
I never went I don't know I have no experience at all
M
Muhammed Yusuf KAPLAN on Google

Güler yüz iyi tat
Smiling face good taste
A
Abdallah TR Alkubaisy on Google

مطعم جدا. راقي
Very restaurant. Elegant
G
Gökhan Agircan on Google

Bu zamana kadar künefe yediğimizi sanmışız yok böyle bir lezzet künefeleri dondurulmuş değil kendileri yapıyorlar başarılarının devamını diliyorum
Until this time, we did not think we ate kunefe, such a delicacy kebabs are not frozen, they do it themselves, I wish them continued success.
M
Morteza Al. ni Morteza Al , Ani on Google

جميل جدا
Very nice

Write some of your reviews for the company Hatay künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *