Antepli Tatlıcım

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Antepli Tatlıcım

Address :

9911/A, Bağlum Bulvarı, 06280 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://antepli-tatlcm.business.site/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

9911/A, Bağlum Bulvarı, 06280 Keçiören/Ankara, Turkey
h
herbo log on Google

hizmet çok iyi, geçen seneki lezzetleri biraz değişsede iyi durumda..
the service is very good, It is in good condition, although its tastes have changed a little from last year..
S
Selcuk on Google

Fiyat fayda dengesi var. Fiyatına göre iyi tatlı yapıyorlar. İlgi alaka ve ikramları ile müşterileri memnuniyetini sağlamaya önem veriyorlar.
There is a price benefit balance. They make good desserts for the price. They attach importance to ensuring the satisfaction of their customers with their interest and treats.
O
Oğuz Saka on Google

Siperiş konusunda harikalar. Lezzet ve müşteri memnuniyeti konusunda diğerlerini hiç kıyaslamıyorum bile muhteşem herkese tavsiye ederim. Herşey güzel ama Fıstıklı special ve soğuk baklava benim vazgeçilmez favorim.
They're great at ordering. I do not even compare the others in terms of taste and customer satisfaction, I recommend it to everyone. Everything is good, but pistachio special and cold baklava are my absolute favourites.
E
Enes Yayla on Google

Her zaman kaliteli ürünler tatlı dil güler yüzlü insanlar bölgenin 1 numarası
Always quality products, sweet language, smiling people, number 1 of the region
B
Bayram Canol on Google

Arkadaşlar çok güzel tatlıları var. Fiyat yönünden iyi abartılı fiyat yazmıyorlar. Müşteriye saygılı personel var. İçeriye girince tatmanız için tatlı ikram ediyorlar. Tatlıdan anlayan kararını verir.
Guys, they have very good desserts. They do not write good exaggerated prices in terms of price. There are customer-friendly staff. When you enter, they offer dessert for you to taste. The one who understands the dessert makes his decision.
H
Hayrettin Canbolat on Google

Tadı ve tazeliği gayet güzeldi. Satistaki arkadaşlarda gayet güler yüzlü idi. Fiyatlarda piyasaya gore iyi. Baklavada ucuza kaçmayacaksınız burası ucuzdan biraz pahalı ama kalitede en üst noktalarda. Tavsiye ederim
The taste and freshness was very good. The salespeople were also very friendly. Good price compared to market. You won't go cheap on baklava, this place is a little more expensive than cheap, but it's at the top of the line. I advise
e
emrah korkmaz on Google

Sürekli olarak kadayıfını alıp tükettiğimiz mekan. Kaymaklı çeşidi de mevcut. Fiyatlar günümüz ekonomik şartlarına göre ideal. Lezzeti güzel. Tavsiye ederim.
The place where we constantly buy and consume kadayif. A creamy variety is also available. Prices are ideal for today's economic conditions. It tastes good. I advise.
A
Ankara Gücü on Google

Super

Write some of your reviews for the company Antepli Tatlıcım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *