Meşhur Gaziantepli Ağam Künefe - Aşkabat Cd. 74/d

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Gaziantepli Ağam Künefe

Address :

Aşkabat Cd. 74/d, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Aşkabat Cd. 74/d, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Ahmet M. on Google

Yönetim değişmiş. Ertuğrul bey samimi ilgili bir yönetici. Mekan konumu harika, fiyatlar iyi 5 yıldız olmuş
Management changed. Ertugrul Bey is a sincere manager. The location is great, prices are good 5 stars
B
Burcu GÜNŞEN on Google

Servis çok yavaş. Bir falafeli 45dkda yapamadıkları gibi yaptıklarını da benden sonra gelenlere verdiler. Asla tavsiye etmem. Künefesini katmerini bilemiyorum.
Service is very slow. As they could not do a falafeli in 45 minutes, they gave what they did to those who came after me. I would never recommend it. I do not know the künefe and katmer.
h
huseyin yavas (whitblue) on Google

rezillikti resmen katmer yanmış geldi. üstüne mekanda çalışanların davranışları da baya bir itici. ikramlar desen çocuk kandırır gibi. : )
the infamy came formally katmer burnt. the behavior of employees working on the ground is quite a push. As the treats kid tricks the pattern. :)
H
Hilâl Büşra Ayçiçek on Google

Katmer başarısız, ikramlar taze olabilir ama özenli hazırlanmamış. Meyvelere doğradıkları yerden koku sinmişti.
Katmer fails, refreshments can be fresh but not prepared carefully. The scent from where they chopped the fruit.
A
Altan on Google

Katmer 22₺. Bir kişiye oldukça yetecek büyüklükte ve lezzeti yerinde. Bol fıstık, bol kaymak. Sipariş biraz geç gelmiş olsa da çalışan ve mekan sahibinin ilgisini, katmerin lezzetini göz önünde bulundurarak 5 yıldız veriyorum.
Katmer 22₺. She's big enough for a person and she's in good taste. Plenty of peanuts, plenty of cream. Even though the order has come a little late, I give 5 stars to the interest of the owner and the owner of the place considering the taste of the katmer.
A
Azim Öncü on Google

Künefe yanına 3-5 fındık fıstık 3-5 de meyve koyup fiyatı da haketmeyerek 1 kişilik künefeye 20 TL yazınca malınız iyi olmuyor. Kusura bakmayın. Beklentiyi yükseltip karşılığını bu kadar alamadığım bi yer daha olmadı. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yokluktan bile gidilmez. Künefe kötüydü, yağı kalitesizdi, peyniri de tam erimemiş ve insanın ağzında sakız gibi çiğneniyordu. Bu paraya bu ürün kesinlikle hak etmiyor. 1 yıldız bile çok.
Künefe 3-5 fruits in 3-5 peanuts and the price of the fruit to put a 1 person to 20 künefeye summer is not good. I'm sorry. There was no place I couldn't afford. I certainly don't recommend it. There is no absence. Künefe was bad, the oil was of poor quality, his cheese did not melt well and he was trampled like a gum in his mouth. This product certainly does not deserve the money. 1 star even too.
K
Kenan Halis Kızıldağ on Google

İkram, hizmet ve lezzet mükemmel! Personel çok ilgili, mekan sahibi ilgili, güler yüzlü ve sürekli hizmet ediyorlar! Antep'te yiyeceğiniz katmerden hiçbir farkı yok Eğer tok olarak sadece tatlı yemek için gittiyseniz ve kanınız çok toksa; bir tanesi bir kişiye bana göre fazla... iki kişi oturup paylaşarak yiyebilirsiniz ama değilse lezzeti yüzünden iştahlı birisi bir Hatta iki tane bile götürebilir diye düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim ama mekanı biraz daha güzelleştirmeli , diye düşünüyorum. Hatta yemek yapmayıp sadece tatlı, künefe ve dondurma satsalar çok daha iyi olur!
The catering, service and flavor were excellent! The staff is very concerned, the owner of the venue is concerned, they are friendly and constantly serving! There is no difference in the food you will eat in Antep. one for me more than a person ... Two people can sit and share, but if not because of the flavor of someone with an appetite even think I can take two. I would recommend it to everyone, but I think the place should be a little more beautiful. Even if you do not cook and sell only sweet, künefe and ice cream, it is much better!
S
Saeed Kamali on Google

It is a small place with very delicious künefe

Write some of your reviews for the company Meşhur Gaziantepli Ağam Künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *