Hanzade künefe

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Hanzade künefe

Address :

Altay Mh, Orhan Bey Cd. No:4, 06600 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Altay Mh, Orhan Bey Cd. No:4, 06600 Etimesgut/Ankara, Turkey
M
Mete Sahin on Google

Mekan asiri ferah ve rahat masalar çok iyi düşünülerek tasarlanmış. Eryamandaki 4 kunefeciden biri ve bence bunlar arasındaki en iyi 2 sinden biri. Sadece kunefe peyniri biraz daha damaga gelmeli mi diye düşünüyorum ve biraz da fiyat olarak sanki aşağı çekilebilir ama acımasız yorum götürecek her hangi bir durum yok bence.
The place is extremely spacious and comfortable tables are designed with great care. He is one of the 4 kunefe makers in Eryama and I think he is one of the best 2 among them. I'm just thinking whether kunefe cheese should be a little more popular and it seems like it can be lowered in price, but I don't think there is any situation that will lead to a cruel comment.
T
The King General on Google

Künefeyi pek beğenmedim. Yanında gelen elma dilimi havuç vs. ile tatlının pek alakası yok. Görüntü olsun diye işe yarıyor. Süt iyiydi. Fiyat ise nisan 2022 de porsiyonu 30 TL. Midye baklava çok güzeldi. Kilogram Fiyat 120 TL
I didn't like the künefe. The accompanying apple slice, carrot etc. Dessert has nothing to do with it. It works for the image. Milk was fine. The price is 30 TL per portion in April 2022. The mussel baklava was very good. Kilogram Price 120 TL
F
Ferhat Karatay on Google

Fiyatları piyasaya göre makul. İkramları dolgun . Künefeleri lezzetli ve çeşit çeşittttt
Prices are reasonable compared to the market. The treats are full. Their künefes are delicious and various.
M
Matrix Devil on Google

Çok lezetli ve kaliteli, tek kişili fiyatlari 30-35 tl civarainda , 2 kişili 55-60 tl . Kesinikle tavsiye ediyorum
Very tasty and high quality, single person prices are around 30-35 TL, 2 people 55-60 TL. I definitely recommend
m
mesut yildirim on Google

Künefesi tam kıvamında (şeker, şerbet, çıtırlık) öncesinde gelen meyveler ve süt bence gereksiz ve israf. Hatay'da böyle bir uygulama yok. Olmasa daha iyi. Bu ek ürünler fiyata da yansıyor. Optimum a çok yakın. Park sorunu yok.
Its künefe is in its full consistency (sugar, sherbet, crispy) The fruits and milk that come before it is unnecessary and wasteful in my opinion. There is no such application in Hatay. Better if not. These additional products are also reflected in the price. It is very close to optimum. No parking problem.
T
Tolga YILDIRIM on Google

Künefesi vasattı. Üzerindeki fıstığı az, iyi kızarmamış ve peyniri de azdı. 10 üzerinden 6. Tekrar tercih etmem
His kunefe was mediocre. It had few peanuts, not fried well and less cheese. 6. out of 10 Would not choose again
B
BÜŞRA Ü on Google

Yediğim diğer künefe deneyimlerime göre lezzet olarak birinci sırada ?? Ortam temizliği çalışan ilgisiyle de 5 yıldızı hakediyor ??
According to my other künefe experiences I ate, it ranks first in terms of taste ?? It deserves 5 stars with the attention of the environment cleaning staff ??
B
Bilge Aydın on Google

Mekanı beğendim güzel ferah.. fıstıklı kadayıf ve fıstıklı katmer yedik.. fıstıklı kadayıf üstü oldukça yanmış şekilde geldi..! İkaz edince yenisini getirdiler.. Lezzetli idi.. süt, çay meyve fıstık ikramları da hora geçiyor..
I like the place, it's nice and spacious.. we ate kadaif with pistachio and katmer with pistachio.. kadaif with pistachio came quite burnt on the top..! When I warned them, they brought a new one.. It was delicious.. milk, tea, fruit and peanut treats are also bad..

Write some of your reviews for the company Hanzade künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *