Antepli Baklavacızade Balgat - Ziyabey Cd. No:60

5/5 based on 7 reviews

Contact Antepli Baklavacızade Balgat

Address :

Ziyabey Cd. No:60, 06000 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06000
Website : http://www.anteplibaklavacizade.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ziyabey Cd. No:60, 06000 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Empax ypcy on Google

A
Ahmet Şentürk on Google

S
Sevilay Soyalp on Google

ö
önce vatan önce vatan on Google

Kalite asla yanılmaz
Quality is never wrong
E
Emrah Elmalı on Google

Gerçekten mükemmel tat inşallah bu kalite devam eder
Really excellent taste, I hope this quality continues
İ
İsmail Ömer Polat on Google

Baklavaları harika, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Özelikle misafirliğe giderken tercih edebilirsiniz.
Their baklava is amazing, I definitely recommend you to try it. You can choose it especially when you go to the guest.
ş
şeref meşe on Google

burayı fark edeli çok zaman olmadı ama 3.kez baklava ve sarma aldık kesinlikle çok kaliteli ve lezzetli ayrıca çalışan beyefendi çok kibar ve ilgili inşallah çizgiyi bozmazlar bizde uzun yıllar buradan tatlı yemeğe devam ederiz.

Write some of your reviews for the company Antepli Baklavacızade Balgat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *