Baklavacı Gaziağam - Bişkek Cd. No:147

5/5 based on 8 reviews

Contact Baklavacı Gaziağam

Address :

Bişkek Cd. No:147, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bişkek Cd. No:147, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
Ş
Şeyda şeyda on Google

Gayet lezzetli ve fiyat olarakta normal.
Very tasty and normal in price.
E
Engin güney on Google

Yeni açılan bu tatlıcıyı çok sevdim herkese tavsiye ederim. Temiz ve gerçekten Antep tatlısı?
I loved this newly opened dessert shop and I recommend it to everyone. Clean and truly Antep dessert?
H
Halit Kandemir on Google

Eşsiz ve taze baklavaları var tavsiye ederim. Kurye çok kibardı ve hızlı geldi.
I recommend they have unique and fresh baklava. Courier was very polite and arrived fast.
s
seyfettin fidan on Google

Tatlıları taze ve gerçekten lezzetli özellikle de soğuk baklavası çok iyi. Ayrıca çalışanlara ilgileri ve güler yüzlü yaklaşımları için teşekkür ediyorum.
The desserts are fresh and really tasty, especially the cold baklava. I also thank the employees for their interest and friendly approach.
a
ali eren demirtaş on Google

Gerçek tereyağ ve pancar şekerinden yapılan baklavaları damakta eşsiz bir tad bırakıyor. Kalite ve lezzetin tek adresi Baklavacı Gaziağama çok teşekkür ederiz...
Baklava made of real butter and beet sugar leaves a unique taste on the palate. Thank you very much to Baklavacı Gaziağ, the only address of quality and taste.
E
Ertuğrul Yıldırım on Google

Baklavaları çok lezzetli ve taze. Gayet hoş karşılama. Gerçekten güzeldi
Baklava is very tasty and fresh. Pretty welcome. it was really nice
S
Serdar Bey on Google

Fıstıklı baklava ve midye baklava çok güzeldi. Ayrıca çok nazik ve güleryüzlü bir karşılama vardı. Teşekkürler
Pistachio baklava and mussel baklava were very good. There was also a very kind and friendly welcome. Thanks
b
berkay karadağ on Google

Tatlıları gerçekten çok güzel, telefonla sipariş verdim ve çok hızlı bir şekilde teslim edildi, çalışanları da çok kibar, teşekkürler.
Their desserts are really nice, I ordered over the phone and it was delivered very quickly, their staff is also very polite, thank you.

Write some of your reviews for the company Baklavacı Gaziağam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *