Gün Pide Döner - Agah Efendi Sk. 6/G

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Gün Pide Döner

Address :

Doğanbey Mh. Rüzgarlı Cad, Agah Efendi Sk. 6/G, 06030 Altındağ, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06030
Categories :
City : Altındağ

Doğanbey Mh. Rüzgarlı Cad, Agah Efendi Sk. 6/G, 06030 Altındağ, Turkey
Ö
Özcan Ulaş on Google

Etrafında o kadar alternatif yemek yeri vardır ki, 1,5 döner fiyatına iki kişi doyabilirsiniz. Kalaylı bakır tabaklarda sunulan yemek yoğurdu da aynı tabaklarda getirdikleri için risklidir, sabah çorbayla ve öğle zamanı pide ve dönerle etraf memurlarına hizmet verir. İçeceklerden acımaz geçirir küçük bir aile işletmesi havası vardır ama değildir. 30 kişinin çalıştığı restorant fiyatlarını 4 kişiyle geçer, ikramları kıt, kasadaki hatun samimiyetsiz servis personeli nazik ama unutkandır. Dönerin marinesinden başka özel bir lezzeti yoktur, etin mevsimine göre tadı değişmiyorsa bu nasıl iştir.
There are so many alternative dining places around that you can get two people for 1.5 doner price. Food yoghurt served in tinned copper plates is also risky because they bring it in the same plates, it serves its officers with soup in the morning and pita and doner in the afternoon. There is a small family-run atmosphere that does not hurt with drinks, but it is not. The restaurant, where 30 people work, passes the prices with 4 people, the treats are scarce, the innocent service staff in the safe is kind but forgetful. Doner kebab has no special flavor other than the marinade, how does this work if the taste of the meat does not change according to the season.
D
Derya Degirmenli on Google

Ulus’ta ve çok temiz. Etsiz pide isteğimi lezzetli bir sonla buluşturan güleryüzlü mekan.
In Ulus and very clean. A friendly place that brings my meatless pita request to a delicious end.
s
servetu0131m on Google

Sıradan piyasa döneri, bu kadar beģenilmesi civarda belki de tek nezih yer olmasından olabilir.
Ordinary market doner, being so admired may be because it is the only decent place in the vicinity.
a
aslı bayram on Google

Fahri döner menüsünü denemenizi öneririm. Temiz lezzetli bir işletme, tekrardan teşekkürler ?
I suggest you try the honorary doner menu. A clean and delicious establishment, thanks again ?
Ç
Çağrı A. on Google

Pide ve döneri normal lezzetli. Çevrede alternatifi az olduğundan fiyatları gereksiz yere biraz pahalı. Paket servisleri var yeterince hızlı.
Pita and doner kebab are normally delicious. The prices are unnecessarily a bit expensive as there are few alternatives around. Takeaways are fast enough.
M
Mehmet Ali Aydınbaş on Google

Lezzet arayanlara tavsiye edebileceğim küçük şirin ve güzel bir mekan.. Personel güleryüzlü hizmet anlayışıyla çalışıyor. Fiyat biraz yüksek ama kalite daha düşük fiyata alınamaz ..
It is a small, cute and beautiful place that I can recommend to those who are looking for taste.. The staff works with a friendly service understanding. The price is a bit high but the quality can't be beat for lower price..
g
gastroservet on Google

İnsanlar maalesef, Ulus'a gittiklerinde temiz ve yemeklerine güvenebilecekleri bir yer bulamayacaklarına inanıyorlar. Oysa ki Ulus'ta nefis yerler var ve @gundoner_pide de bunlardan biri. Bu kadar temiz ve derli toplu bir mekanı Çankaya bile bulamayabiliyorsunuz. Mekanda orijinal Hikmet Çetinkaya tabloları bile var. Döner ise yeteri kadar yağlı, kıvamında tuzlu ve mis gibi Ankara Döneri. Porsiyonu 30 lira, Ankara'da lezzetli döner fiyatları 25-33 lira arası. Kesinlikle tavsiye ederim.
Unfortunately, when they go to Ulus, they believe that they cannot find a place where they can clean and trust their food. However, there are delicious places in Ulus and @gundoner_pide is one of them. You may not even find such a clean and tidy place in Çankaya. There are even original Hikmet Çetinkaya paintings in the venue. Doner Kebab is enough, fatty, salty and sweet Ankara Doner. The portion is 30 pounds, the delicious doner prices in Ankara are between 25-33 pounds. I would definitely recommend.
T
Turkey Home Of on Google

Kullandıkları malzemeler taze ve seçmede ürünler, düzgün pide ve et döner yemek isteyenler Ulus'a gelince mutlaka uğraması gerek bir mekan
The ingredients they use are fresh and the products to choose from, those who want to eat pita and meat doner kebab are a must-visit place when they come to Ulus.

Write some of your reviews for the company Gün Pide Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *