Anadolu Simit Cafe - Cevizlidere Cd. 99 A

4/5 based on 8 reviews

Contact Anadolu Simit Cafe

Address :

Cevizlidere Cd. 99 A, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9877
Postal code : 06460
Website : https://anadolu-simit-cafe-cafe.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cevizlidere Cd. 99 A, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Mücahit Oğuzhan Topçu on Google

Güzel nezih bir kafe tatlı konusunda leziz
A nice, decent cafe, delicious about dessert
E
Emre KÜÇÜK on Google

İlk defa gittim yeni açıldı diye fakat umduğum lezzeti bulamadım malesef. Gerçek Ankara Simiti yapan yer sayısı çok azaldı. Ayrica çay da acı ve bardakta lekeli geldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak daha kaliteli ürün ve hizmet sunarlar. Fiyatlara gelirsek simit fiyatı her yerle aynı çay ikibuçuk lira. Otopark sorunu şimdilik yok.
I went for the first time because it was opened new, but I could not find the taste I had unfortunately. The actual number of places making the real Ankara Simiti is very low. Also tea also suffered and came stained in the cup. Hopefully, they will provide better quality products and services by making the necessary arrangements in the future. Price of simit price every place two thousand pounds of tea. Parking problem is not available for now.
g
gimlinintorunu on Google

Dün doğumgünüm için alınan pasta ekşidiği için yenilemeden çöpe gitti. 10 ay önce de aynı şikayet yapılmış. Sorunu kremadaydı ve yapan kişilerin bunu az buçuk takip edebiliyor olması lazım; kaç gün içinde ekşir, açıkta ne kadar bekledi, kremadaki süt ve yumurtanın durumu vs.
The cake bought for my birthday yesterday went in the trash without renewing it because it turned sour. The same complaint was made 10 months ago. His problem was in the cream, and the people who did it must have been able to follow it more or less; it turns sour in how many days, how long it has been left in the open, the condition of the milk and eggs in the cream, etc.
s
süleyman yıldırım on Google

temiz ve dümenli bir yer unlu mamuller çay gibi şeyler satışı yapmaktadır
a clean and steered place sells bakery products and things like tea
M
Melisa Cihanoğlu on Google

Eskiden iyiydi ama maalesef artık tercih ettiğim bir yer değil el değişmiş galiba. Masaları bile düzgün silmiyorlar.
It used to be good, but unfortunately it is not a place I prefer anymore, I guess it has changed hands. They don't even wipe the tables properly.
e
erdem demirci on Google

Eskiden iyidi. Fakat şimdi kasada duran iki genç müşterilerin karısına kızına sulanıyor. Rahatsız edici ve sinir bozucu artist tavırları var. Hizmet hiç yok. Hiç tavsiye etmem.
It used to be good. But now the two young people standing at the cash register are watering the wife and daughter of the customers. They have disturbing and annoying artistic attitudes. There is no service at all. I wouldn't recommend it at all.
E
Ekrem Turkay on Google

Peynirli poğaça, kaşarlı poğaça, simitleri güzel, çay taze. İddialı olmayan şatafata kaçmayan ürünleri güzel bir yer.
Cheese pastry, cheddar pastry, bagels are good, tea is fresh. It's a nice place for non-pretentious products that don't go out of style.
B
BILGEHAN SONMEZSOY on Google

Ürünleri temiz. Mekan sade döşenmiş nezih bir mekan. Taze yiyecekler. Steril bir ortam tavsiyemdir.
The products are clean. The place is a simply decorated and comfortable place. Fresh foods. A sterile environment is my recommendation.

Write some of your reviews for the company Anadolu Simit Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *