Anadolu Simit - Cemal Gürsel Cad. No:61

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Anadolu Simit

Address :

Cemal Gürsel Cad. No:61, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cemal Gürsel Cad. No:61, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Erdem Sivri on Google

Fiyatları fena değil ama geç vakitte ürünler daha önceden bir pişirilmiş olduğu için hiç lezzetli çayı çok güzel kesinlikle tavsiye ederim mutlaka çay için diğer ürünlerini denemedim patatesli gözleme söyledim pişirme saati erken olduğu tadı güzel değildi çatalı gözlemi bitirdikten sonra getirdiler
The prices are not bad, but since the products were cooked at a late time, no delicious tea is very good, I definitely recommend it, I did not try their other products for tea, I said pancakes with potatoes, the cooking time was early, the taste was not good, they brought the fork after they finished the observation
S
Serhat Köksaldi on Google

Yemekleri gayet guzel genclerin gidebilecegi bir yer fiyatlar normal.. ?
It's a place where young people can go with very good food. Prices are normal.. ?
R
R. C. on Google

İçeride lağım kokusu var söylememize rağmen çözüm aramak yerine hee hii evet var bu nasıl bir çözüm.
Although we say that there is a sewer smell inside, instead of looking for a solution, hee hii yes, what kind of solution is this?
A
A. on Google

Sabaha kadar rahatça bağırıp çağırıp gülüp oturabildiğimiz bir yer kış ayında sırf bu yüzden gideriz başka da bir özelliği yok
A place where we can sit and shout and laugh comfortably until the morning, we go in winter just for this reason, nothing else.
M
Mehmet Cüneyt Özekici on Google

Ankara da 29 şubesi olan (reklam oldu sanki) bir simit cafe daha titiz ve profesyonel çalışmalı çalışanın yüzünün asık olması disiplin değil mobbing! Fiyatlara özen gösterildiği kadar ! (Yüksek) konseptede dikkat etmeliler
A simit cafe with 29 branches in Ankara (as if it was an advertisement) should work more meticulously and professionally. As long as the prices are taken care of! They should pay attention in the (high) concept
M
Mamet Salah on Google

Top service
A
Amjad Rahman on Google

Good place for fresh and soft simit
i
intissar beraich on Google

Food there is not very good .. but it's a calm cafe for staying to meet some friends .

Write some of your reviews for the company Anadolu Simit

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *