Zeyrekoğlu Baklava

3.5/5 based on 4 reviews

Contact Zeyrekoğlu Baklava

Address :

Şht. Hasan Öztürk Cd. No: 85, 06794 Etimesgut/Ankara, Turkey

Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Şht. Hasan Öztürk Cd. No: 85, 06794 Etimesgut/Ankara, Turkey
E
Erhan Ateş on Google

M
MEHMET YÜKSEL on Google

Muhteşem tatlar ve çok uygun fiyata , kesinlikle tavsiye ediyorum
Amazing flavors and very affordable price, I definitely recommend
S
Senay Yuksel on Google

Günlük taze glikozsuz harika tatlılar.beğenerek yiyoruz...
Daily fresh glucose-free wonderful desserts.we eat with liking...
Ö
Özlem Kankan on Google

İlk çıktığın da gerçekten güzel di ama simdi 5 kuruş etmez aldığıma bin pişman oldum biraz kazanınca acaba daha da çok kazanmak için işin tadı kaçmış daha da almam
It was really nice when you first came out, but now I regret that I bought it for less than 5 cents.

Write some of your reviews for the company Zeyrekoğlu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *