Patile Birlik - 435. Cd. No:61

4.2/5 based on 8 reviews

Patile - Patile.com.tr

Patile

About Patile Birlik

Şubat 2003’te başlayan bir lezzet yolculuğu bizimkisi. Dünyanın en büyük mutfaklarından olan Türk Mutfağı sevdalısı olarak bizler geleneksel reçeteler ile günümüz yeme içme trendlerini harmanlayarak her kuşağa hitap edebilen ürünler takdim etmeyi hayal ettik müşterilerimize.

Geleneksel Türk misafirperverliği ile kadim sofra adabımızı, yemek pişirme ve yeme alışkanlıklarımızı günümüze taşımak, misafirlerimizi (başarabilirsek) ailecek oturdukları eski bayram sofraları etrafında yeniden toplamak en büyük arzumuzdu.

Contact Patile Birlik

Address :

435. Cd. No:61, 06550 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06550
Website : http://patile.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

435. Cd. No:61, 06550 Çankaya/Ankara, Turkey
N
Namık Barış İDİL on Google

Great!
U
Ugur Aslan on Google

Home made food. Delicious....
S
Selen Yeğenoğlu on Google

Always delicious food and drinks :-))
B
BURAK CINAR on Google

They have good salads.
O
Oguz Sertyel on Google

Good food fair prices
M
Murat Tamac on Google

Nice and friendly staff well prepared service
Y
Yu Ma on Google

Good food and great service always.
J
Jairus Onsafari on Google

Great buffet options if you are on time 12:00-15:00

Write some of your reviews for the company Patile Birlik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *