Meşhur Kadayifçi Abdullah - Meşhur Kadayifçi Abdullah

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Kadayifçi Abdullah

Address :

06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
R
Recep Saltan on Google

Güzeldi ellerinize sağlık
It was nice, health to your hands
A
Adige Lunar on Google

Sütlü cevizi ve sütlü fıstıklı kadayıfı favorim. Dondurmalı daha bi güzel. Ilgi alaka iyi. Fiyatlarda kaliteyle orantılı.
It is a favorite with milk nut and milk pistachio. Ice cream is more beautiful. Relevance is good. Prices are commensurate with quality.
B
Baran SEREN on Google

Ankara da yediğimiz en lezzetli tatlılardı öneririm
They were the most delicious desserts we ate in Ankara.
A
Ali babacan on Google

Kaliteli temiz bol çeşit güler yüz
Good quality clean wide variety of smiling faces
O
Osman TÜRK on Google

Künefe yaninda dondurması il mükemmel gidiyor
The ice cream next to the kunefe goes perfectly.
A
Ali Turanoglu on Google

Çok güzel temiz adamlar yapiyorlar güzel hijen temiz biraz pahali her şey pahalı ustalar iyi çok iyi
They are very nice clean guys nice hygiene clean a bit peekly everything expensive masters good very good
M
Mehmet on Google

Bağdat tatlısını mutlaka denemelisiniz, halı saha maçlarımızın motive kaynağı ??
You must try the Baghdad dessert, the motivation of our football matches ??
K
Kafkas Özer on Google

Tatlıları her zaman taze. Yazları dondurmada ailecek tek tercihimiz.
Their desserts are always fresh. Our only family choice for ice cream in summers.

Write some of your reviews for the company Meşhur Kadayifçi Abdullah

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *