Metin Usta Cağ Kebap - Bişkek Cd.

4.7/5 based on 8 reviews

Sırf Konya'dan Cağ Kebabı yemek için Metin Usta'ya yorumlar üzerine geldik. Bu kadar beklemiyorduk ve çok beğendik. Hem taze hem lezzetli ve güler yüzlü çalışanları sayesinde mest olduk. Metin usta ve ekibine bu eşsiz lezzet için teşekkür ediyoruz..

Mustafa Gokulu

Contact Metin Usta Cağ Kebap

Address :

No:23, Bişkek Cd., 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06490
Website : https://metinustacagkebabi.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

No:23, Bişkek Cd., 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
L
Lokman Bulut on Google

Super
E
Erdal Koseoglu on Google

Super
M
Mustafatuna Aybars on Google

Super
A
Aysel Bulut on Google

Super
M
Metin Sarac on Google

Super
Y
Yasin Değirmenci on Google

WORTH TRYING!
M
Marco Sarac on Google

Great atmosphere and i liked it a lot!
T
Tugra Cinar on Google

It was literally the best thing I've ever ate. Definitely worth checking out and essential for every meat lover.

Write some of your reviews for the company Metin Usta Cağ Kebap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *