BAHADIR BURMALI KADAYIF - KÜNEFE & DONDURMA

4.3/5 based on 8 reviews

Contact BAHADIR BURMALI KADAYIF - KÜNEFE & DONDURMA

Address :

Köyceğiz Sk. No:2, 06290 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Köyceğiz Sk. No:2, 06290 Keçiören/Ankara, Turkey
i
ismail holta on Google

N
Nuri Yilmaz on Google

ilgili ve ekonomik
relevant and economical
H
Halil İbrahim Demirtaş on Google

Dondurma ve künefenin doğru adresi
The right address for ice cream and künefe
ş
şems dem on Google

Künefesi güzel. Tek kişilik alın her zaman.
Nice roast. Take a single person all the time.
F
Fatma Dinçer on Google

Sıcak kanlı misafirperver insanlar. Ve tatlıları da gerçekten uygun fiyata kaliteli.
Warm-blooded hospitable people. And the desserts are also of good quality at a really affordable price.
Y
Yasin Topdemir on Google

Soğuk baklava ve diğer tatlı çeşitleri çok güzel Güler yüzlü düzgün esnaflar
Cold baklava and other desserts are very nice.
B
Bilge Su on Google

Özellikle künefesi çok güzel yanında da maraş dondurması ikram ediyorlar.Fiyatları uygun.
Especially the kuane is very nice and they serve maraş ice cream. The prices are suitable.
Ç
Çağdaş Akbaş on Google

Mekan çok arada görmek zor bilmek ve duymak lazım, tatlıları taze gerçekten lezzetli, kadayıfı ise enfesti, fiyat/performans olarak başarılı, öneriyoruz.
The place is very difficult to see and hear. Desserts are fresh, really tasty, kadayıf is delicious, successful in price / performance, we recommend it.

Write some of your reviews for the company BAHADIR BURMALI KADAYIF - KÜNEFE & DONDURMA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *