Sorbetto Dondurma&Tatlı

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Sorbetto Dondurma&Tatlı

Address :

Mermeroğlu Cd. No:67 D:1C, 06780 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Mermeroğlu Cd. No:67 D:1C, 06780 Etimesgut/Ankara, Turkey
D
Dr Yiğit Baydar on Google

MEYVELİ DONDURMALARINDA SADECE GERÇEK MEYVE KULLANIYORLAR, MARAŞ DONDURMASI İSE KEÇİ SÜTÜYLE YAPILIYOR. SONUDA BAĞLICADA EKSİĞİ KAPATACAK BİR İŞLETME AÇILDI. TATLILARINI DA MERAK EDİYORUM.
THEY ARE USING ONLY REAL FRUIT IN THEIR FRUIT ICE CREAM, MARAŞ ICE CREAM IS MADE WITH GOAT MILK. FINALLY, A BUSINESS WAS OPENED TO COVER THE DEFICIENCY. I'M ALSO LOOKING FOR THE DESSERTS.
H
Halit Alper on Google

Özellikle akşamları çok sevimli bir ortam sade dondurmada gerçekten keçi sütünün tadını aldım. Meyvelilerinde tadı çok iyi Ankarada yediğim en iyi dondurmaydı
I really enjoyed the goat's milk in plain ice cream, especially in a very cute environment in the evening. It tastes very good in its fruits. It was the best ice cream I ate in Ankara.
1
10 NUMARA TARİFLER on Google

Lezzet olarak kötü değil ama bir daha gitmek isteyeceğim bir tad da değil. Meyveliler daha iyiydi. Maras dondurmasını ise hiç beğenmedim. Sanki dolapta üstü açık kalmış da yiyeceklerin kokusu sinmiş gibiydi.
It's not bad in taste, but it's not something I want to go to again. Fruits were better. I did not like Maras ice cream at all. It was as if it had been left open in the fridge and the smell of the food had disappeared.
F
Fevzi B. on Google

İşleten kişiler cana yakın ve ilgili. Dondurma cesidi yeterli. 10'dan fazla. Yediklerimin tadı güzeldi. Mahallemizde bu tur bir isletme acilmasi guzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Dükkan sahiplerine de kalite ve hijyenden ödün vermemelerini tavsiye ediyorum. Basarili bir isletmenin sirri bunlar zaten.
The people who run it are friendly and caring. Ice cream is enough. more than 10. What I ate tasted good. It was nice to open such a business in our neighborhood. I recommend it to everyone. I advise shop owners not to compromise on quality and hygiene. These are the secrets of a successful business.
Z
Zafer Erol on Google

Bağlıca Mah. Yeni açılan bir işletme şimdilik sadece dondurma var ilerleyen zamanlarda tatlı çeşitlerini eklemesi ile daha güzel bir mekan olacaktır.
Baglica Mah. A newly opened business currently only has ice cream, it will be a better place with the addition of desserts in the future.
O
Ozgur Uzunosmanoglu on Google

Sanki dondurma değil de meyve yiyorsun ! Güler yüzlü personelleri ve kaliteli dondurmalarının yanı sıra şu ana kadar yediğim en güzel BAKLAVAYI da buradan aldım. Baklavalar taze ve bol malzemeliydi. Favorim ise MİDYE BAKLAVA !
It's like you're eating fruit, not ice cream! In addition to their friendly staff and quality ice cream, I also bought the best BAKLAVA I have ever eaten from here. Baklavas were fresh and plentiful. My favorite is CLAMS BAKLAVA!
N
Nevzat Keleş on Google

Dondurması gerçekten çok iyi fakat dondurmadan başka birşey yok.
Its ice cream is really good but nothing but ice cream.
Ö
Ömer G. on Google

Kesinlikle yediğim en iyi dondurma. Maraş dondurması keçi sütü ile yapılıyor. Meyvelilerin tamamından gerçek meyve tadı var. Sanki meyveyi yiyormuşsunuz gibi. Öğrendiğime göre dededen dondurmacı bir aileymiş, maraşlılarmış zaten. Dede, baba, amcalar, çocukları... Böylesi bir lezzette tesadüf olamazdı zaten. Senelerin tecrübesi. Ellerinize sağlık.
Absolutely the best ice cream I've ever eaten. Maraş ice cream is made with goat's milk. All of the fruits have real fruit flavor. It's like you're eating the fruit. According to what I learned, your grandfather was an ice cream maker family, they were from Maraş. Grandfather, father, uncles, children... Such a delicacy could not be a coincidence. Years of experience. Health to your hands.

Write some of your reviews for the company Sorbetto Dondurma&Tatlı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *