DOY DOY DÖNER ETLİK ŞUBE

3.2/5 based on 8 reviews

Contact DOY DOY DÖNER ETLİK ŞUBE

Address :

63/163 Etlik Ticaret Merkezi Etlik, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9777
Categories :
City : Keçiören/Ankara

63/163 Etlik Ticaret Merkezi Etlik, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
Z
Zeynep Uslu on Google

Verdiğim paraya acıdım. Hatay usulü diye satılan şey neydi çözemedim ama kesinlikle hatay usulü değildi.
I felt sorry for the money I paid. I couldn't figure out what was sold as Hatay style, but it was definitely not Hatay style.
H
HBB GCCK on Google

Öncelikle çocuğunuz ve ailenizle gidebileceğiniz güzel sakin bir yer ... manzarası bi harika çalışanların özellikle küçük muşterilere (çocuklar) kibar ve sevecen yaklaşımları benden tam not aldı. Temiz ve yenilenmiş hali çok iyi. Güvenle tavsiye edebilirim. .. ...
First of all, it's a nice quiet place where you can go with your child and family. The view is amazing. The polite and friendly approach of the employees, especially to small customers (children), got full marks from me. It is very clean and renovated. I can safely recommend. .....
A
ALİRIZA ŞAHBAZ on Google

BügünYediğim en lezzeti olmayan lahmacun böyle lahmacun yemedim 6 kişi gittim bir daha uğramam 27 03 2022 saat 20 00
The most delicious lahmacun I've eaten today. I haven't eaten such lahmacun. I went 6 people and I will not visit again 27 03 2022 hours 20 00
Ö
Özge Yalçın on Google

Eskisi gibi değil Hatay usulünü özellikle gelip burda yiyen insandım dönerden soğudum artık. En son yediğimde tavuk dönerden kemik çıkmıştı. Döner sosuda eskisi gibi değil. Eski sosu daha güzeldi.
It's not the same as before. I was a person who came and ate the Hatay style here, and now I'm sick of doner kebab. The last time I ate it, the chicken doner was boneless. Döner sauce is not the same as before. The old sauce was better.
T
Tayibe AYDIN on Google

İşyerindeki altı arkadaşımla beraber bu şubeden yemek siparişi verdik..Kurye yemeğimizi getirdi ve kişi başı 3 er lira getirme ücreti ilave ederek ödeme yapmamızı belirtti.Şok olduk!!!..Aynı adrese tek seferde gelindiği halde 6 kişiden toplamda 18 lira getirme ücreti mi alınır!!! Hangi mantığa sığar?Size tek tek sipariş verseydik tamam ,servis ücretini ilave edin onda problem yok anlarız....Yada 6 kişinin yemek ücretine sadece 3 lira getirme ücreti koysaydınızda makuldü..Kısacası bu anlayışla giderseniz müşteri bulamazsınız..Zira ben ve arkadaşlarım için eksi puan aldınız..Görüşmemek üzere!!!
Together with my six friends at work, we ordered food from this branch. The courier brought our food and told us to pay by adding a delivery fee of 3 liras per person. We were shocked!!!..Is there a total fee of 18 liras for 6 people, even though they came to the same address in one go? !!! What logic does it fit? If we ordered you one by one, it's ok, add the service fee and we will understand that there is no problem.... Or if you put only 3 liras for the food price of 6 people, it would be reasonable. In short, if you go with this understanding, you will not find customers. Because for me and my friends You got minus points..See you soon!!!
U
Umut ERYILMAZ YAŞAR on Google

Ailecek 3 kişi akşam yemeği için gittik. Hatay usulü tavuk döner siparişi verdik. Siparişleri beklerken izlediğim hazırlık aşaması hiç hoş değildi. Lavaşları açtıkları hijyenik bir tezgah yok. gelişi güzel boşluk olan değişik yerlerde açarak dürüm yapıldı. Daha sonra lavaşların açıldığı yerler ne olduğu belirsiz bir bezle silinip öylesine bir yere atıldı. Akşam saat 20:30 olduğu icin midir? bilmiyorum. Sosun tadı bozuktu ve ağır kokuyordu. Üst katta masalar şire ve yağ içindeydi. Peçete ile sildik. Kızımın yediği dürümün içinden taş çıktı. Yediğimiz yemek midemizi alt üst etti.Paramiz ile rezil olduk.Hic hijyenik bir ortam değil.
We went for dinner as a family of 3 people. We ordered Hatay style chicken doner kebab. The preparation phase I watched while waiting for the orders was not pleasant at all. There is no hygienic counter where they open the washbasins. Rolls were made by opening them in different places with random spaces. Later, the places where the lavash were opened were wiped with an unknown cloth and thrown into a place. Is it because it's 20:30 in the evening? I do not know. The sauce tasted bad and smelled heavy. The tables upstairs were covered in vinegar and oil. We wiped it with a napkin. A stone came out from the wrap my daughter ate. The food we ate upset our stomachs. We became disgraced with our money. It is not a hygienic environment at all.
M
Motasem Yunus on Google

Very tasty foods
s
serhat k on Google

very good döner

Write some of your reviews for the company DOY DOY DÖNER ETLİK ŞUBE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *