Bahadır Burmalı Kadayıf - Cumhuriyet Cd.

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Bahadır Burmalı Kadayıf

Address :

Cumhuriyet Cd., 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cumhuriyet Cd., 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
H
Hakan Özdemir on Google

Gölbaşındaki en iyi tatlıcı.
The best dessert maker in Gölbaşı.
B
Burhan TOSUN on Google

BOLGEDEKI EN iyi tatlıcı diyebilirim
I would say the best sweetie in BOLGEDEKI
Y
Yusuf Emre Yeşilyurt on Google

Fiyat ile kalite arasında orantı yok. Pahalı buldum.
There is no proportion between price and quality. I found it expensive.
a
adem tunç on Google

Çok güzel yapıyorsunuz tatlıları tebrik ediyorum.
You are doing very well, I congratulate the desserts.
F
Fatih ÖZDEN on Google

Diyarbakır yöresine ait tatlıların bulynduğu bir mekan
A place where sweets from the Diyarbakır region are found
H
Hasan BEKAR on Google

Tüm ürünleri çok güzel. Özellikle çoçuk lar dondurmasını bayılıyorlar
All products are very nice. Especially the kids love ice cream.
O
Osman TÜRK on Google

Çok mükemmel tatlıları var
They have so many excellent desserts
M
Mehmet ŞAHİN on Google

Dondurma ve kafayıfı kesinlikle 5 Yıldız yolu Gölbaşına yolu düşenlerin tatması gereken bir lezzet. Tavsiyem künefe üzeri dondurmayı denemeniz...
5 Stars way of ice cream and chewy is a taste that should be tasted by those who fall in Gölbaşı. My advice is to try ice cream on kunefe ...

Write some of your reviews for the company Bahadır Burmalı Kadayıf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *