BALLOQMA.GÖLBAŞI - Cemal Gürsel Cd. 24/D

5/5 based on 6 reviews

Contact BALLOQMA.GÖLBAŞI

Address :

Cemal Gürsel Cd. 24/D, 06000 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06000
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cemal Gürsel Cd. 24/D, 06000 Gölbaşı/Ankara, Turkey
A
ASLI ÇAKIR on Google

s
sibel özel on Google

a
ali yünlü on Google

Kahvenin tadına doyulacak mekan
The place to taste coffee
A
Ayşegül Akyıldız on Google

Güler yüzü ve lezzeti ile harika bir mekan?
Great place with smiling face and taste
B
Basak Sahirleroglu on Google

müşteri memnuniyeti ilgi ve alakası güler yüzleri harikaydı. 2 cocukla gittik ve cok memnun kaldik. temiz ve hijyenik ti. insan sırf güler yüzleri icin bile arada gelip motive olabilir o derce. umarım hep böyle kalırlar..
the customer satisfaction was great, the attention and relevance of the smiling faces. We went with 2 children and were very pleased. clean and hygienic. People may be motivated to come together just because of their sheer smiling faces. I hope they always stay that way ..
T
Türker Sahirleroğlu on Google

lezzeti zaten yerinde. tost çeşidi kahve çeşitlerinin lezzetide fevkalade. birşeyler yemeyip sadece güler yüzleri için bile gidilir. yani öylesine bile bir uğrayın derim.
the flavor is already in place. the variety of toast is excellent in the flavor of coffee varieties. something to eat and not only go for smiling faces. so even a stop by.

Write some of your reviews for the company BALLOQMA.GÖLBAŞI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *