Pastannecim & Erciyes Börek YDA - Anadolu Blv

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim & Erciyes Börek YDA

Address :

Anadolu Blv, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06200
Website : http://www.pastannecim.com.tr/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Anadolu Blv, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
M
Mustafa KAYA on Google

Fıstıklı baklava siparişi verdim hiç güzel değildi. Personel alakasız güler yüzlü değil özellikle telefonu açan bayan arkadaş sipariş almamak için resmen ısrar ediyor. Tavsiye etmiyorum.
I ordered baklava with pistachio, it was not good at all. The staff is not irrelevant and smiling, especially the female friend who answered the phone, officially insists on not taking orders. I do not suggest.
Y
Yasin Cagan on Google

Eşime yurtdışı kart ile ödeme yapılmıyor denildi. Evden çıkıp gittiğimde neden yurtdışı kart ile ödenmediğini sordum. Dükkanın tam ortasında oturan kişi hiç tavrını keyfini bozmadan gözlerini devirerek, ben yapılmıyor demedim çekmeyebilir dedim dedi. Neden denemediniz diye sorduğumda cevap bile alamadım. Birdaha alışveriş yapmam.
My wife was told that payment cannot be made with an international card. When I left the house, I asked why it was not paid with an international card. The person sitting in the middle of the shop rolled his eyes without disturbing his demeanor and said, I didn't say it can't be done, I said it might not work. When I asked why you didn't try, I didn't even get an answer. I will never shop again.
M
Muhammet Sina Durmuş on Google

Pastalar güzel yalnız fiyatlar pahalı...
Cakes are nice but prices are expensive ...
B
BOMBAY CAT on Google

Yapılan onlarca karalama ve kirli yorum.. Her zaman tükettiğimiz ve tüketmeye devam edeceğimiz kalite. Personelin ilgi ve alakası güler yüzlülüğü. Siz kendi burnunuzdan kıl aldırmadığınız sürece en kaliteli ve en pahalı işletmeler de yeseniz de hayattan hiç bir zaman zevk alamayacaksınız. Herşeyin lezzeti çok güzel teşekkür ediyoruz.
Dozens of doodles and dirty comments.. Quality that we have always consumed and will continue to consume. The interest and friendliness of the staff. As long as you do not remove hair from your own nose, you will never be able to enjoy life, even if you eat at the highest quality and most expensive businesses. Thank you for the delicious taste of everything.
R
Ragıp Umut Şenyüz on Google

Börek ve pasta türü siparişleriniz için her zaman taze ürünler sunar.
It always offers fresh products for your pastry and pastry orders.
H
Havva Nur Alkan on Google

Hocam bozuk soğuk baklava da satmazsınız yani! Süt ekşimiş enteresan bi şey olmuş. Bi dilim tadına baktım kalanı Çöpe attım..
Sir, you can't sell broken cold baklava either! Sour milk, something interesting happened. I tasted a slice and threw the rest in the trash..
B
Bayram ALKAYA on Google

Kaliteli hizmet güler yüzlü personel teşekkürler..
Thanks to the quality service, friendly staff ..
z
zehra selim on Google

Saat 15 civarında aldığım sabah geldiği söylenilen pastanın keki resmen kurumuş ve bayattı. Ben evde pandispanya yapsam o dereceye gelmesi için 3 gün beklemesi lazım. Çilekli çikolatalı pasta ancak meyveler sadece üzerinde, içi ise bayıcı bir kremadan ibaret. Tamam maliyetler arttı da kalitenin bu kadar da düşmemesi lazım. Daha önce aldıklarıma göre ciddi anlamda kötüleşme var. Artık tercih etmeyi düşünmüyorum.
The cake of the cake that was said to have arrived the morning I bought it around 3 pm was officially dry and stale. If I make sponge cake at home, it has to wait 3 days for it to reach that level. Strawberry chocolate cake, but the fruits are just on it, and the inside is just a smattering of cream. Ok, the costs have increased, but the quality should not decrease that much. Seriously worse than what I've had before. I don't think I will anymore.

Write some of your reviews for the company Pastannecim & Erciyes Börek YDA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *