Selçuklu Tulumbacısı Keçiören Şube Ankara

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Selçuklu Tulumbacısı Keçiören Şube Ankara

Address :

Fatih Cd. No: 155/D, 06280 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://instagram.com/selcuklutulumbacisikecioren
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Fatih Cd. No: 155/D, 06280 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Ayşegül Fikret on Google

Güleryüzlü nazik personeli ve temiz titiz şubeleri ile birbirinden harika lezzetleri bir arada bulunduran selçuklu tulumbacisini herkesin ziyaret etmesini ve o leziz tatlıların tadına bakmasını tavsiye ederim. Bizim favorimiz çikolatalı olan ?
I recommend everyone to visit Seljuk Tulumbacisi, which combines great flavors with its friendly, courteous staff and clean, meticulous branches, and taste those delicious desserts. Our favorite is the chocolate one ?
B
Buket Tekin on Google

Geçenlerde çikolatalı tulumba sipariş ettim.Şimdiye kadar yediğim en iyi tatlıydı diyebilirim.Hem çikolatalı hem fıstıklı tulumba acaba ağır olurmu diye düşündüğüm tatlının müptelası oldum.Favorilerime ekledim ??
Recently, I ordered a chocolate tulumba. I can say that it was the best dessert I've ever eaten.
M
Müstadin Şahinbaş on Google

Tulumbaya lezzetli bir bakış getirmişler. Çikolatalı ve frambuazlı yı çok sevdik.
They brought a delicious look to Tulumba. We loved the chocolate and raspberry.
M
Murat Doğan on Google

Portakallı tulumba tatlısı mağazanizda 40 TL internet fiyatı 58 TL sizce bu uygulama doğru mu?
Orange Tulumba Dessert in your store 40 TL internet price 58 TL Do you think this application is correct?
E
Emrah Alyu on Google

Konya da yaşarken çok aldığım tatlilardan biriydi fıstıklı tulamba. Ankara'da olduğunu da duyduğum zaman sevinmiştim ama fıstıklı tulumbada fıstık göremedim. Sade tulumba gibiydi.
Pistachio tulamba was one of the sweets I bought a lot when I was living in Konya. I was happy when I heard that it was in Ankara, but I couldn't see any peanuts in the pistachio pump. It was like a plain bag.
G
Günhan DEMİREL on Google

Türkiye’de tek buradan yiyebileceğiniz tatlılar var. Müthiş!!!
There are only desserts you can eat from here in Turkey. Wonderful!!!
f
füsun Fusun on Google

Hepsi günlük taze tulumbaları çok beğendik. Çikolata kaplı olanlara mutlaka şans verilmeli enfesler. Baklava icin ise bir daha başka yerden almam mis gibi tereyağlı bol fıstıklı çok güzeldi.
We liked all the fresh Tulumba daily. Chocolate covered ones should definitely be given a chance. For the baklava, it was so delicious with lots of butter and pistachio, as if I would not buy it from another place again.
k
kaleciklisamet on Google

Hayatımda yediğim en kötü tulumba , tezgahta ki tatlılar bayatlamaktan buz tutmuş kardeşim adam utanır onları satmaya belki 1 haftalık tulumba içi kurumuş kaymak bayatlamış bir de 75 TL kilosu yazıklar olsun bu gün oradan aldığım İlk ve son tatlı yazık paramıza
The worst tulumba I ate in my life, the desserts on the counter are frozen because they went stale, my brother is ashamed to sell them, maybe a 1 week old tulumba has dried in it, the cream is stale, and a 75 TL kilo, shame on our first and last dessert I bought from there today.

Write some of your reviews for the company Selçuklu Tulumbacısı Keçiören Şube Ankara

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *