Şahin Pide ve Kebap Salonu - 16. Cd. 48/A

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Şahin Pide ve Kebap Salonu

Address :

16. Cd. 48/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

16. Cd. 48/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
G
Gokyuzu Turnası on Google

Boyle yerlerin kıymetini bilmek lazım lezzet ön planda, ankarada en iyi lahmacunu yapan 2 yerden biri. Fiyatlar cok uygun 2 kişi 49 lira hesap ödedik. Tavuk suyu çorba cok lezzetliydi. Garson da gayet efendiydi.
Taste is at the forefront, it is one of the 2 places that make the best lahmacun in Ankara. Prices are very affordable, we paid 49 lira for 2 people. Chicken soup was delicious. The waiter was also very kind.
S
Serdar Yetkin on Google

Post cihazı yok. İletişim çok zayıf. Güler yüz ararsanız başka yere gidin.
There is no post device. Communication is very poor. If you're looking for a smile, go elsewhere.
K
Kemal Akdas on Google

Kıymalı pide çok iyi ama pos cihazı olmaması ciddi bir eksi
Pita with minced meat is very good, but the lack of a pos device is a serious minus
H
Hidayet Güvenç on Google

Kuşbaşılı pidesi çok lezzetliydi. Fiyatları uygun. Ortam salaş.
Kusbaşılı pita was very tasty. Prices are reasonable. The environment is shabby.
p
pınar yavuz on Google

mahalle arasında sıradan dekorasyonlu bir pideci. kuşbakışı denedim. hamurdan taş fırında piştiği anlaşılıyor. gayet gevrekti. fiyatlar çok uygun. hijyen eh işte.
an ordinary decorated pide shop in the neighborhood. I tried the bird's eye view. It is understood from the dough that it was cooked in a stone oven. it was pretty crispy. prices are very affordable. hygiene well.
s
sebnem kaya on Google

Tam mahalle esnafı. Yıllardır kalitesi ve lezzeti hiç değişmedi. Salatasını da güvenerek yerim. Ustaya sorduğumda uzun uzun anlatmıştı yeşilliklerin yıkama aşamalarını. Yanınızda nakit para bulundurmayı unutmayın.
A real neighborhood shopkeeper. Its quality and taste has not changed over the years. I also eat the salad with confidence. When I asked the master, he explained at length the stages of washing the greens. Don't forget to have cash with you.
m
m.f. cetinkaya on Google

Super
P
Parvez Belim on Google

Amazing restaurant with awesome food!

Write some of your reviews for the company Şahin Pide ve Kebap Salonu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *