Doyum Pide Kebap Salonu - Kırım Cd. 17/A

2.7/5 based on 8 reviews

Contact Doyum Pide Kebap Salonu

Address :

Kırım Cd. 17/A, 06500 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06500
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kırım Cd. 17/A, 06500 Çankaya/Ankara, Turkey
ş
şiir sanat on Google

Lahmacunun adeti 12 tl! Böyle bir şey olamaz lahmacun da lahmacun olsa bari . Gerçekten paranizi hiç etmeyin.
The amount of Lahmacun is 12 TL! There can be no such thing, at least if both lahmacun and lahmacun. Do not really pay any money.
h
huseyin cc on Google

Asla önermiyorum çalışanları saygısız
I never recommend, the employees are disrespectful
S
SM Baytok on Google

Berbat bir deneyimdi kimsenin buraya gelmesini istemiyorum çok pahalı ve özensiz
It was a terrible experience I don't want anyone to come here too expensive and sloppy
s
snnryldz yldz on Google

Berbat bir yer hic tavsiye etmiyorum
Terrible place I do not recommend at all
h
hasan i. on Google

Leş mekan
Loft venue
M
Mahmut kara on Google

Buraya gideceginize biraz otede bahceliye inin daha saglikli beslenirsiniz
Instead of going here, go down to the garden a little further, you will have a healthier diet.
S
Sillage on Google

Aşti terminal karşısında iki emekli kardeşin işlettiği samimi bir yer sanki yıllardır tanıyormuş hissi uyandırıyor gönül ferahlığı ile yemek yiyebilirsiniz
A friendly place operated by two retired brothers in front of the Aşti terminal makes you feel like you have known for years.
A
Atakan Gür on Google

Pide, kebap ve sulu yemek denince otogara en yakın ve en lezzetli yer şüphesiz burası. Bir karışık pide ne kadar güzel olabilirse veya bir adana kebap nasıl bu kadar lezzetli pişirebilirse o kadarı bu mekânda saklı. Hızlı servisi ve üstün lezzeti Ankara'ya tekrar geldiğim zaman uğramam için yeterli bir sebep. Mekânın dış görünüşündeki ön yargıya aldanıp şans vermekten kaçınmayın derim.
When it comes to pita, kebab and juicy food, this is undoubtedly the closest and most delicious place to the bus station. As good as a mixed pita can be or how an adana kebab can be cooked so deliciously, just as much is hidden in this place. Its fast service and superior taste are reason enough for me to stop by when I come back to Ankara. I would say don't be fooled by the prejudice in the exterior of the place and give it a chance.

Write some of your reviews for the company Doyum Pide Kebap Salonu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *