Ustam Pastanesi - Ustam Pastanesi

3.9/5 based on 8 reviews

About Ustam Pastanesi

USTAM PASTANESİ İletişim Formu

USTAM PASTANESİ firmasına ücretsiz olarak ticari teklif, ürün ve hizmet talepleriniz hakkında mesaj gönderebilirsiniz. (Firma hakkında görüşlerinizi herkesle paylaşmak için; USTAM PASTANESİ yorum formu nu kullanmalısınız.)

Contact Ustam Pastanesi

Address :

06480 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06480
Website : http://www.firmasec.com/firma/kdzrk-ustam-pastanesi/
Categories :
City : Mamak/Ankara

06480 Mamak/Ankara, Turkey
M
Murat Kara on Google

o
orçun orkan on Google

Harika
Wonderful
Y
Yasin Demirhan on Google

Güzel tatlı
Beautiful Sweet
M
Mehmet aydın on Google

iyidir
is good
m
mahmut mahmut on Google

İdare eder
Not too bad
A
Alihan Kalkancı on Google

Pastasini yedim güzeldi
I ate your cake it was nice
N
Nevzattt Günalll on Google

İnsanlığı yeter
Humanity is enough
M
MURAT ALGAN ELEKTRIK VE MEKANIK TEKNİKLERİ on Google

Sahibi İsa bey çok ilgili ve temiz bir kişi
The owner, Mr. Isa, is a very caring and clean person.

Write some of your reviews for the company Ustam Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *