Erciyes Borek - Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:32 D:C

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Erciyes Borek

Address :

Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:32 D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98779
Postal code : 06520
Website : http://www.erciyesborek.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:32 D:C, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Emrah Has on Google

Gayet memnunum. Fiyat uygun. Fakat müşteriye biraz daha güleryüz istiyoruz.
I am very satisfied. The price is affordable. But we want a little more friendliness to the customer.
u
umut mutlu on Google

İlk defa gittim Boşnak böreği ve su böreği aldım beğendim ziyaret edilebilir
I went for the first time I bought Bosnian pastry and water pastry, I liked it, it can be visited
k
kmb cmt on Google

Balgat şubesi çok kötüydü orda uzun saçlı bir görevli var müşteriyle nasıl konuşacagini bilmiyor müşteriye kötü davranıyor esnafliktan haberi yok.muşteriyi kaziklayip kandirmaya çalışıyor.bir iki defa alisvalış yaptım bir daha asla yapmam.yakinlarimada aldirmam.bilseydim böyle bir yer olduğunu hiç gitmezdim.
Balgat branch was very bad. There is a long-haired employee there. He doesn't know how to talk to the customer. He doesn't know how to talk to the customer.
Ö
Özgür Bilgili on Google

Fıstıklı baklava tammbir hayal kırıklığı. Yediğinizde boğazınızı yakıyor. Fiystı ucuz ama kalite yerlerde. 2021 de 26ntl ye cevizli baklava satıyorlar kaliteyi diz hesap edin.
Pistachio baklava was a disappointment. It burns your throat when you eat. Fiysti is cheap but quality is in places. They sell walnut baklava for 26ntl in 2021, calculate the quality on the knee.
l
lezag nakres on Google

Mümkün olsa bir yıldız bile vermem. Saygısız küstah bir işletmeci. Eciyes Böreğin adını lekelemek için açmış sanki dükkanı. Böylelerine şube açtıranda kabahat.
I wouldn't even give one star if possible. Disrespectful arrogant business owner. It's as if he opened the shop to tarnish the name of Eciyes Börek. It is a fault of those who open branches.
ş
şukufe demet on Google

Borekleri baklavaları hiç iyi değil.ürunler yağlı,bayat, iyi pişmemiş hamur gibi ürünler. mekanin ortamı hiç hijyenik değil.çalişanlar kibar degil.ucuz diye buraya gitmeyin
Their boreks and baklavas are not good at all. The products are greasy, stale and poorly cooked dough. The environment of the place is not hygienic at all. Employees are not polite. Do not go here because it is cheap.
m
muratcan yiğit on Google

Ürünler gayet güzel ancak maalesef eski kampanya yok. 1 tepsi su böreği : 105₺ 1 tepsi cevizli baklava : 165₺
The products are fine, but unfortunately there is no old campaign. 1 tray of water pastry : 105₺ 1 tray of walnut baklava: 165₺
K
KÜÇÜK YATIRIMCI on Google

Öncelik yorumu okuyacak ve yorumlara göre alışveriş yapan herkese selamlar, teşekkürler. Erciyes börek şubeleri arasında en kötü şube olduğunu belirtmek isterim. Uzun boylu orta yaşlı hafif seyrek ama uzun saçlı bir çalışan ile muhatap olduk tepside kalan son iki köşe dilimi vermek istedi kendisine orayı almak istemediğimi çok fazla alacağımı başka tepsiden vermesini rica ettim kendisi ise sen öyle dersen o iki dilimi vermeyeceksem de veririm dedi ve aramızda anlamsız bir tartışmaya neden oldu, müşteri ile nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen esnaflık yahut insan iletişiminden nasibini almamış bu şahıstan alışveriş yapmayı kestim, insana insan gibi muamele edilmesini istiyor iseniz sizlere de asla tavsiye etmiyorum. Erciyes börek umarım bu yorumları okur ve işletme hakkında inceleme başlatır. Saygı ve sevgi ile kalın.
Greetings to everyone who will read the priority comment and shop according to the comments, thank you. I would like to state that it is the worst branch among Erciyes borek branches. We had a conversation with a tall middle-aged employee with slightly sparse but long hair. He wanted to give the last two corner slices on the tray. It caused controversy, I stopped shopping from this person who did not know how to talk to the customer, who did not have his share of business or human communication. If you want to be treated like a human, I do not recommend it to you. I hope Erciyes börek reads these comments and starts a review about the business. Stay with respect and love.

Write some of your reviews for the company Erciyes Borek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *