Kebap Dünyası - İvedik Cd. 193/D

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Kebap Dünyası

Address :

İvedik Cd. 193/D, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

İvedik Cd. 193/D, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
m
mehmet kılıçalp on Google

Kessinlikle buranın lahmanununu yemelisiniZ...Urfadan daha iyi yapiler
You must eat the lahmanunun here ...
B
Büşra Büyükkeskin on Google

Lahmacunu çok güzel hızlı servis
Very nice fast service of Lahmacunu
F
Fatma Yıldırımoğlu on Google

Lahmacun yedik ailecek zehirlendik me yediysek artık
Lahmacun ate the family, we got poisoned
M
Mehmet Ayar on Google

Uygun fiyatlı, temiz ve lezzetli yiyecekler. Evlere servisi de var. 1 saatte 200 metreye getiremediler. Canları isterse getiriyorlar. Gelişme var. 200 metreye 50 dk da geliyor artık!!
Affordable, clean and tasty food. There is also a service to homes. They could not bring it to 200 meters in 1 hour. They bring them if they want. There is improvement. It comes in 50 minutes to 200 meters now !!
S
Saif Sh on Google

Çok güzel
very nice
R
Rukahs Hellrazor on Google

Benim en uğrak yerlerimden birisi içerisi temizdir. Sevisi iyi yalnız mekan biraz dar. Kimi zaman haftada 5 gün gidiyorum
One of my favorite places is clean inside. His level is good, but the place is a little tight. Sometimes I go 5 days a week
A
Arda Akkoyun on Google

TELEFONDA 50 KERE SOĞAN OLMASIN DESEKTE HER DEFASINDA SOĞANLI GELİYOR
ON THE PHONE EVERY TIME I SUPPORT ONIONS, IF THERE ARE 50 TIMES
r
rm Yuah on Google

Yıllardır yerim . Sunum paketleme hız tat lezzet bence çok çok iyi. Fiyatı etrafa göre çok makul . Mekanı lüks tutup lezzetten taviz veren yerleri on kat geçer . Lahmacun büyük ve içi bol doyurucu 1 tane ile rahat doyuyorsunuz . Yanında gönderilen yan ürünler bol bol ve taptaze . Ellerinize sağlık . "Ramazan Bozkurt"
I've been for years. Presentation, packaging, speed, taste, I think is very, very good. The price is very reasonable compared to the surrounding area. It exceeds the places that keep the place luxurious and compromise the taste ten times. Lahmacun is big and you can get enough of it with 1 filling. The by-products sent with it are plentiful and fresh. Health to your hands. "Ramadan Bozkurt"

Write some of your reviews for the company Kebap Dünyası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *