Bolulu Hasan Usta - Azerbaycan Cd. 6/a

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Bolulu Hasan Usta

Address :

Azerbaycan Cd. 6/a, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06490
Website : http://www.bhu.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Azerbaycan Cd. 6/a, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Mehmet Nuri ÜNVER on Google

Bolulu hasan usta fazla söze gerek yok , tatlılar taze ve güzel, porsiyonlar doyurucu, arkadaşlar ilgili güler yüzlü, fiyatları makul, tabikide gidiniz.
Bolulu master Hasan does not need to say much, the desserts are fresh and beautiful, the portions are hearty, the friends are friendly, the prices are reasonable, of course you should go.
M
Mehmet Emin Kılıç on Google

Çok ilgili bir işletmeci güleryüzle karşılıyor. Çok teşekkür ederiz
A very concerned operator welcomes you with a smile. Thank you very much
A
Aderboya Kimya on Google

Tesadüfen gittik hoş güler yüzlü işletme sahibi ve çok ilgili tatlıları nefis ve taze şiddetle tavsiye ediyoruz
We went by chance, nice smiling owner and very interested desserts, delicious and fresh, we strongly recommend
E
Ekin Çelik on Google

Tatlilar taze taze yapilmak yerine ta Izmirden yapilip geliyor, kamyonetin arkasinda o kadar vakit bekleyen bu tatlilar plastik kaplarindan cikarilip isitildiktan sonra onunuze servis ediliyor. En azindan Ankarada yapilip subelere dagitilabilirdi, cappuccino tavsiye edemiyorum
Desserts are made all the way from Izmir instead of being made fresh, these sweets, which have been waiting in the back of the truck for that long, are served to you after being taken out of their plastic containers and heated. At least it could have been made in Ankara and distributed to the branches, I cannot recommend cappuccino.
N
Nuray on Google

Oldukça pahalı.Kalan tatlınızı paket yatırmak istiyorsunuz çalışan çok garip karşıladı.Streç film yok,kutu yok kısaca paketleyecek birşey yok Bu hayat pahalılığında insan tatlının yarısını eve götürmek istemekte haksız değil.3 tane tatlı 114 TL .Ne yedik diye bir sorguladım.Çalışan da hiç güler yüzlü değil.Parayı verip gitsinler derdinde
It is quite expensive. You want to pack your remaining dessert, the employee welcomed it very strangely. There is no stretch film, no box, in short, there is nothing to pack. At this cost of living, one is not wrong to want to take half of the dessert home. 3 sweets are 114 TL. I questioned what we ate. not smiling.
B
Berkay Güngör on Google

Too expensive
T
Tugba Çekirge on Google

not bad, but could be better.
U
Umut Erturk on Google

Best icecream in the town

Write some of your reviews for the company Bolulu Hasan Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *