Sd Tatlım - Abdülhakhamit Cd. 119/D

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Sd Tatlım

Address :

Abdülhakhamit Cd. 119/D, 06340 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98999
Postal code : 06340
Categories :
City : Mamak/Ankara

Abdülhakhamit Cd. 119/D, 06340 Mamak/Ankara, Turkey
T
Tarık Koçak on Google

A
Abdullah Usarov on Google

b
burhan çağlar on Google

Bu fiyatta bu kalite guzel...kunefeyi deneyebilirsiniz ..sade dondurma harika sekeri kivaminda ve hafif..
This quality is good at this price ... you can try kunefe .. sade ice cream is wonderful, sugar and light ..
D
Derviş Demir on Google

Soğuk baklavaları baklavaları harika cok temiz ve titiz bir yer bol kazançlar diliyorum
Its cold baklava and baklava are wonderful, very clean and meticulous place, I wish you lots of profits.
C
Ceren Mavi on Google

Çok güzel hem işleri sahibinin tutumu hem de tatlıları gerçekten mukemmel
It is very nice, both the attitude of the owner of the business and the sweets are really perfect
O
Osman As on Google

Türkçe bile konuşmakta zorlanıyorlar tatlıları hep yanık yağdan yapılmış kansorejen
They even have difficulty speaking Turkish, their desserts are always made of burnt oil, carcinogenic
S
Sayit Arslanoglu on Google

Çalışanlar güler yüzlü hangi tatlıyı alacaksaniz almadan ikram ediyorlar önce tadına bakmanız için fiyatlarida uygun son 1-1.5 aya kadar tatlılarıda cok guzeldi ozellikle fıstık sarması şu ara ustalarımı değişti kullandıkları malzemeler mi değişti bilmiyorum eski tadi yok tatlıların ama yinede mamak bölgesindeki tatlıcililarin çoğundan iyi yazlari gelen kesme dondurma tavsiye olunur umarim isletenler yorumu dikkate alıp eski kaliteye geri dönerler
Employees offer you any sweet-humored dessert before you buy it, the prices are affordable for you to taste, and the desserts were very good for the last 1-1.5 months, especially the pistachio roll ice cream is recommended, I hope the operators take into account the comments and return to the old quality
L
Lim On on Google

Sadece klasik şerbetli baklava tarzı tatlı satan tatlıcıları pastanelere tercih ediyorum. Çünkü herşeyi yapıp satan pastanelerdeki amaç kaliteden ziyade sürümden kazanmak gibi geliyor bana. Her çeşit en üst kalitede olmuyor. Mamak merkezinde yeni açılan SS Tatlı bu konudaki açığı bir nebze kapatmış gibi görünüyor. Mamak'ta baklava tarzı şerbetli tatlı arıyorsanız buraya bir uğrayın derim. Ben Midye baklavayı çok sevdim.
I prefer sweet shops that only sell classic sherbet-style desserts to patisseries. Because it seems to me that the aim of the bakeries that make and sell everything is to earn from the version rather than the quality. Not all varieties are of the highest quality. SS Tatlı, which has just opened in the center of Mamak, seems to have closed the gap in this regard to some extent. If you're looking for a baklava-style dessert with sherbet in Mamak, I'd say stop by here. I loved the Mussel baklava.

Write some of your reviews for the company Sd Tatlım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *