Meşhur kudüs cafe & restaurant - Veli Necdet Arığ Cd No:37

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Meşhur kudüs cafe & restaurant

Address :

Veli Necdet Arığ Cd No:37, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +997
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Veli Necdet Arığ Cd No:37, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Emre Sever on Google

M
Mehtap Duman on Google

Özellikle sait ustaya 10 puan veriyorum işinin patronu olmus güler yüzü samimiyeti karsilamasi mükemmel ben boludan geldim ailecek biz cok memnun kaldik karsilamasindan arti masa daha haric her yönüyle mükemmel sait usta olmazsa biz yemek yemege gelemeyizz herhalde butun calisanlarinada ayri ayri tesekkur ederiz Duman ailesi olarak.
Especially, I give 10 points to the master of his job, he became the boss of his job, his smiling face and sincerity is perfect. I came from Bosphorus. We were very pleased with the welcome plus the table is perfect in every aspect except the table. If there is no right master, I guess we can't come to dinner. We would like to thank all the employees separately as the Duman family.

Write some of your reviews for the company Meşhur kudüs cafe & restaurant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Afanoğlu Camii - Afanoğlu Camii Özbayraktar Eksiz Oluk ve Kenetli Çatı Sistemleri Başkent Ankara Plastik Open Giyim BALIM YUMURTA EVi Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu Fansa Gıda Payitaht Müzesi Özalp Han Hotel DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj