Yeni Özgür 19 Pide Kebap lahmacun - Şehitler Cd. No:72 D:C

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Yeni Özgür 19 Pide Kebap lahmacun

Address :

Şehitler Cd. No:72 D:C, 06480 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06480
Categories :
City : Mamak/Ankara

Şehitler Cd. No:72 D:C, 06480 Mamak/Ankara, Turkey
A
Ali İlbey on Google

Hızlı, lezzetli ve kaliteli pide için tercih ediyorum.
I prefer it for fast, delicious and high quality pita.
E
Eren Emir on Google

Siparişi verdim 5 dakika sonra geldi çok hızlı geldi ve yemek lezzetliydi elinize sağlık.
I placed the order, it came after 5 minutes, it came very quickly and the food was delicious, well done.
S
Said Özdemir on Google

Yemekler lezziz getiren arkadaş çok güler yüzlü fazla puan verilse o puanı alıcak kapasitede elinize sağlık
The friend who brings delicious food, is very friendly, good luck with the capacity to get that point if more points are given
y
yasemin bayraktar on Google

Lahmacun tuzdan yenmiyor beytinizde tereyağı yok bize mi denk geldi bilmiyorum ama bir daha tercih etmem
Lahmacun can't be eaten with salt, you don't have butter in your beyt, I don't know if it happened to us, but I won't choose it again
Y
Yusuf Avşar on Google

Bu müessese gerçekten bi harika lahmacunda çok iyiler işletme sahibi ve çalışanlar güler yüzlü başarınızın devamı dilerim
This establishment is really great, they are very good in lahmacun, the owner and the employees are smiling, I wish you continued success
M
Mehmet K. YILDIRIM on Google

Mamak da bulunan en lezzetli pidelerin bulunduğu mekan. Serdar ustanın ellerinden çıkan tüm kebabların mutlaka sırayla deneyin. Tek kelimeyle mükemmel.
The place where you can find the most delicious pide in Mamak. Make sure to try all the kebabs made by the master Serdar in order. In a word, perfect.
i
ismail atasoy on Google

Eczane olarak sipariş verdiğimiz ve yemeklerinden memnun kaldığımız esnaf lokantası tüm çalışan arkadaşların emeklerine sağlık.
Thank you to all our colleagues working in the artisan restaurant, which we ordered as a pharmacy and were satisfied with their meals.
ö
özgür gümüş on Google

The perfect

Write some of your reviews for the company Yeni Özgür 19 Pide Kebap lahmacun

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *