D'lish Cupcake Atölye - Urla Sok. Konutkent 2 No:4

4.2/5 based on 6 reviews

Contact D'lish Cupcake Atölye

Address :

Urla Sok. Konutkent 2 No:4, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Urla Sok. Konutkent 2 No:4, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
K
Küçük Bey on Google

O
Orhan Güler on Google

U
Uğur Talha on Google

S
SuatExe on Google

Bizim komşumuzlar diye söylemiyorum ama cupcakelerini yedikten sonra parmaklarınızı ıssırırsınız.
I'm not saying it's our neighbors, but after eating your cupcakes, you bite your fingers.
A
Alper Hıdıroglu on Google

Çocuğumun doğum günü için müthiş bir doğum günü pastası hazırladılar. Teslimatı tam zamanında yaptılar. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
They prepared a great birthday cake for my child's birthday. They made the delivery just in time. I definitely recommend.
H
Hazal Aşan on Google

Telefon ile onemli bir siparis icin aradim geri doneceklerini soylediler fakat donmediler tekrar aradigimda ise acmadilar. Bu tarz yerlere 1 lirami bile vermem bundan sonra.
I called with the phone for an important order, they said they would return, but they did not freeze when I called again. I won't even give 1 lira to such places from now on.

Write some of your reviews for the company D'lish Cupcake Atölye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *