Pastannecim Elvankent

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim Elvankent

Address :

1464. Cadde No:25, 06796 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

1464. Cadde No:25, 06796 Etimesgut/Ankara, Turkey
b
black shadow on Google

Kilosu 100 liraya bayat ekler yemek isteyenler tercih edebilir.
Those who want to eat stale eclairs for 100 lira per kilo can choose.
E
Esra Bahceci on Google

Alırken Pastanın sağlam kısmını gösterdiler. Kutuyu açtığımda kağıtla bozulan yeri saklamaya çalıştıklarını fark ettim. Kağıtta ya da herhangi bir yerde çikolatanın bulaştığı yer yoktu. Bilerek kasıtlı bir şekilde koyulmuş aradım durumu söylediğimde kaba bir şekilde şikayet edin istediğiniz yere dediler. Hiç bir şekilde aldığı parayı hak etmeyen insanları kandıran bir işletme.
When buying, they showed the solid part of the cake. When I opened the box, I realized that they were trying to hide the spoiled place with the paper. There was no chocolate smear on the paper or anywhere. It was deliberately placed on purpose. A business that deceives people who do not deserve the money they receive in any way.
A
Alpaslan Dağlı on Google

6 kişilik pasta 100 TL olmuş. Pasta güzeldi ama. Almaya gittim. Dükkan gayet temizdi. Fiyatlar bana pahalı geldi.
Cake for 6 people cost 100 TL. The cake was good though. I went to buy. The shop was very clean. Prices seemed expensive to me.
M
Murat Coskun on Google

igrenc pastalara ucuk fiyatlar vermek isterseniz gidin
If you want to give cheap prices to ignorant cakes, go.
U
Uğur Karagöz on Google

Eskisi gibi değiller maalesef Elvankent şubesi perişan halde her yer her yerde birde içine Erciyes böreği sıkıştırmışlar hiçde güzel olmamış..
Unfortunately, they are not the same as before, the Elvankent branch is devastated, and everywhere, they put Erciyes pastry in it, it was not good at all..
I
Idayu Ali on Google

Great restaurant, lovely floral deco, food price is reasonable and they have very delicious ice cream selection. The staff is friendly ♥️ Duduk lama pun syok sini kalau dah takde nak buat ape.
Great restaurant, lovely floral deco, food price is reasonable and they have very delicious ice cream selection. The staff is friendly ♥ ️ Sitting here for a long time is a shock if I don't want to make ape.
t
turan eraslan on Google

İlgisi alakasız bir yer yaş pasta fiyatları yazmıyor hiç bir yerde. 4-6 kişilik diye satılan pastaları 100 TL. 6-8 kişilik 120 diyorlar. İnanılmaz pahalı. Biz alış veriş yaparken de müşteriyle tartışıyorlardı zaten. Şu an Dikmendeyim örn Getir uygulaması üzerinden Misbaşak’ta eve siparişte bile 4-6 kişilik pasta 48 TL. En kötü gidin gimsadan alın. Ayrıca Erciyes böreğin fiyat kataloğu var örn: soğuk baklavaya 49 yazıyor tezgahta paşalarım 59a mı 69a mı ne satıyor.
An irrelevant place does not write the prices of wet cakes anywhere. Cakes sold for 4-6 people are 100 TL. They say 120 for 6-8 people. Incredibly expensive. While we were shopping, they were already arguing with the customer. I'm in Dikmen right now, for example, a cake for 4-6 people costs 48 TL even when ordering at home in Misbaşak via the Getir application. Worst go get it from gimsa. There is also a price catalog for Erciyes pastry, for example: 49a is written on cold baklava, my pashas are selling 59a or 69a on the counter.
o
orhan44 on Google

İki gün önce soğuk baklava aldım,misafirliğe gider iken.Hayatımda bu kadar iğrenç baklava yemedim.Bizi rezil ettiler resmen.Sanki araba yağı kullanmışlar.Eğer o misafirliğe değilde evime almış olsaydım getirir onu başınıza çalardım.Ürünleri çok kalitesiz uzak durun arkadaşlar..
I bought cold baklava two days ago, while I was going to a guest house. I have never eaten such disgusting baklava in my life. They disgraced us officially. It's like they used car oil.

Write some of your reviews for the company Pastannecim Elvankent

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *