bajoo fırın&cafe - Gölbaşı Fırın - 927. Sk. No:22/B

4.8/5 based on 8 reviews

Contact bajoo fırın&cafe - Gölbaşı Fırın

Address :

927. Sk. No:22/B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

927. Sk. No:22/B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
E
Eda Avşar on Google

Şahane ve taze lezzetler, sıcak ortam ve samimi güleryüzlü servis için mutlaka ziyaret edilmeli. Elinize sağlık..
You should definitely visit for the delicious and fresh flavors, the warm atmosphere and the friendly friendly service. Health ..
P
Pinar Simsek hukum on Google

Denenmesi gereken lezzetler
Tastes to try
A
Abdullah artunç on Google

Su böreği ve ekmekler nefiss, simitleri de ayrı lezzetli. Personel tatlı dilli güleryuzlü
Water pastry and breads are delicious, and their bagels are also delicious. The staff is sweet-spoken and smiling
A
Altın Rehber on Google

Kaliteli hizmet. Güleryüzlü karşılama. Ürünleri leziz.
Quality service. Friendly welcome. Their products are delicious.
D
Dilfuri Yağcı on Google

5 yıldız verdiğim için özür dilerim 10 yıldız verme hakkım yoktu. O kadar mükemmel herkese tavsiye ediyorum ?
I apologize for giving 5 stars, I did not have the right to give 10 stars. I recommend it to everyone so perfect mükemmel
E
Erdem YALÇINKAYA on Google

Konsepti ve tasarımıyla kesinlikle Ankaranın en iyilerine taş çıkartacak kadar kaliteli . Bir o kadar da samimi ve sıcak ortam. Gölbaşı için çok büyük bir şans. Başarılarının devamını diliyorum ?
With its concept and design, it is definitely good enough to bring stone to the best of Ankara. A very friendly and warm environment. A great chance for Gölbaşı. I wish more success Başar
S
Sümeyye A on Google

Sadece bir kez alışveriş yaptım yolumun üstü olmadığı için bir daha gitmedim ancak güzeldi tekrar gidilebilir.
I only shopped once, I did not go again because it was not on my way, but it was nice.
M
Melike nur Yalcinkaya on Google

Kessinlikle ürünler çok taze ve kaliteli.Gölbaşında tek Fırın-Cafe .Çok temiz ve kaliteli bir ortam ??
Certainly the products are very fresh and of high quality. The only Bakery-Cafe by the lake. Very clean and quality environment ??

Write some of your reviews for the company bajoo fırın&cafe - Gölbaşı Fırın

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *