Sema Yufka - Abay Kunanbay Cd. No:44 D:B

4/5 based on 4 reviews

Contact Sema Yufka

Address :

Abay Kunanbay Cd. No:44 D:B, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06680
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Abay Kunanbay Cd. No:44 D:B, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
z
zafer eralan on Google

a
ayhan oğuz on Google

a
adventuraus on Google

D
Dbyazar on Google

Uygun fiyatlar lezzetli yemekler
Affordable prices, delicious food

Write some of your reviews for the company Sema Yufka

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kent Taksi Erkan Tekstil Baydar Market Jade Emlak Selçuklu Belediyesi Ekmek Fırını - Gülferhat Sk. No:20 Can Ekmek Fırını Asya Outdoor Av ve Balık Malzemeleri Ayranoğlu Demir Apartmanı DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj