sweetish waffle - Ümitköy D:97

4.3/5 based on 8 reviews

Contact sweetish waffle

Address :

Mutlukent galleria avm 2432. Caddesi, Ümitköy D:97, 06810, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06810
Categories :

Mutlukent galleria avm 2432. Caddesi, Ümitköy D:97, 06810, Turkey
M
Muhammed Altın on Google

Daha önce gittiğimiz de waffle iyiydi servis kötüydü ama bu sefer üst tarafta masa olmasına rağmen alamayız deyip gönderiyorlar tat güzel ama servis ve garson kalitesi çok zayıf sabırlı bir gününüzdeyseniz gitmenizi tavsiye ederim
Waffle was good when we went before, service was bad, but this time they say we can't take it even though there is a table at the top, the taste is good, but the service and waiter quality is very poor, I recommend you to go if you have a patient day.
A
Ayşenur Adıgüzel on Google

Waffle'ları tattığınızda kullanılan malzemelerin kalitesini hissediyorsunuz. Fiyatına göre porsiyonlar gayet yeterli. 2 kişi tek porsiyon yedik ve bize yetti. Mekan tasarımı da çok hoş.
When you taste the waffles, you feel the quality of the materials used. The portions are quite enough for the price. 2 people ate one portion and it was enough for us. The design of the space is also very nice.
B
BUSE NAZ GÜNGÖR on Google

Süper bir yer, hem ortamı harika hem de Waffle’ları. Hayatınızda yiyebileceğiniz en iyi Waffle. Dersaneler bölgesinde olduğu için öğrencilerin sık gittiği bir yer. Kesinlikle gitmelisiniz
It's a super place, both the environment is great and their Waffles. The best Waffles you will ever eat in your life. Since it is in the Dersaneler region, it is a place where students go frequently. You should definitely go
k
kitappaylaşan anne on Google

İlk zamanlar çok kaliteliydi şimdi biraz eski kalitesi kalmadığını düşünüyorum. Ayrıca çayları ne zaman gitsek (ki ayda 1 defa gideriz) çook ama çok acı. Verdiğimiz paraya daha lezzetli bir çay olmalı
It was very high quality at first, now I think it's a little bit old quality. Also, whenever we go to their tea (which we go once a month), it is very bitter. There should be a more delicious tea for the money we pay
E
Ecem Karabay on Google

Buranın wafflelarını o kadar seviyorum ki işyerime bile sipariş ediyordum. Galleria’nın arka sokağından mutluköy sitesine bakarak kocaman bir waffle yemek için gidiyorum :3
I love the waffles of this place so much that I even order them at work. Looking at the site of Mutluköy from the back street of Galleria, I go to eat a huge waffle :3
R
Rizz kool on Google

Yummy food
A
Alper Can on Google

Cosy place. Little bit expansive unfortunately.
I
Irmak Beşer on Google

The best wafflehouse I've ever been in Ankara.

Write some of your reviews for the company sweetish waffle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *