Kete Mogan Bakery Products - Haymana Yolu Blv. No:94

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kete Mogan Bakery Products

Address :

Haymana Yolu Blv. No:94, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Haymana Yolu Blv. No:94, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
Ç
Çağrı SU on Google

Çok iyi kuru pasta ve kurabiye yapmışlardı. Tavsiye olunabilecek yerlerden...
They had made very good dry pastry and cookies. Highly recommended ...
m
mehmet karaca on Google

Çeşit çok fiat uygun. Personel özellikle kasada duran beyefendi nazik ve kibar.
The variety is very affordable. The staff is kind and polite especially the gentleman standing at the cash register.
k
kaan karamete on Google

Ürünlerinin kalitesine lezzetine diyecek bir şey yok. Ne demişler yiğidi öldür hakkını yeme. Muammer isminde bir patronlatı var personeline köpek gibi davranıyor. Dikkat ettim her gittiğimde farlı petsoneller var. Uyarıncada kabadayılık yapıyor. O yüzden 1 yıldız verdim. Muammer bey Senden buyuk Allah var para mal mülk gecici
There is nothing to say about the quality of their products. What do they say, kill the valiant, don't eat your right. There is a patron named Muammer who treats his staff like dogs. I noticed that every time I go there are different petsonelles. He bullies without warning. That's why I gave 1 star. Muammer Bey, there is a greater God than you, money, property is temporary.
L
Levent Türkoğlu on Google

Unlu mamüllerini genel olarak beğendiğim güzel bir işletme.
It is a nice establishment that I generally like its bakery products.
z
zafer kara on Google

Günün her saati taze ekmek pasta bulabileceğiniz Ankaranin nadide fırınlarından. Tesekkurker
One of Ankara's rare bakeries where you can find fresh bread and cake every hour of the day. Thank you
B
Bora Söz on Google

Aldığım ekmeğin içinden kahverengi bez parçaları çıktı. Sofranın tadı tuzu kaçtı. ?
Pieces of brown cloth came out of the bread I bought. The table tastes salty. ?
B
Bir Adım on Google

Özellikle yoğun olan Ramazan aylarında Aldığınız ekmeklere dikkat edin mutlaka karışık veriyorlar bir taze veriyorsa bir beklemiş ekmek veriyor sürekli personel değişen bir fırın başka fırın tercih edin
Pay attention to the bread you buy, especially during the busy Ramadan months.
1
15 Temmuz on Google

Arkadaslar berbat bir yer kesinlikle milli değiller daha 2 gün önce 35 tl ye aldığım sütü 40 tl ye satıyorlar hepsini geçtim süt dolarla mi geliyor sorusunu yönelttim niye şaşırdın burası Türkiye kim kime dum Duma diyecek kadar da izansız! Uzak durun burdan alış veriş yapmayın simit vs uçuk fiyatlar inanin değmez almaya!
Friends, it's a terrible place, they are definitely not national, they sell the milk I bought for 35 TL 2 days ago for 40 TL, I passed them all, I asked the question, does the milk come with dollars, why are you surprised, this is Turkey, who is it, so stupid to say dum Duma! Stay away, don't shop here, bagel vs. crazy prices, believe me, it's not worth buying!

Write some of your reviews for the company Kete Mogan Bakery Products

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *