Sır Sandviç - Necatibey Cd. No:9/A

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sır Sandviç

Address :

Necatibey Cd. No:9/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06420
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Necatibey Cd. No:9/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Fahreddin Özat on Google

Güzeldi çok beğendim bazlama tost herkese tavsiye ederim
It was good, I liked it very much, I would recommend the flatbread toast to everyone.
o
ozan opşin on Google

Good Ankara street food
Good Ankara street food
M
Mert Türker on Google

Çok kaliteli malzeme ile en güzel sandviç yapan yerlerden biri
One of the places that makes the best sandwich with very high quality materials
a
ahmet ay on Google

Öyle gelip bişeyler yiyeyim diye gelmeyi düşünüyorsanız büyük pişmanlık yaşarsınız şuan mekandayım benim masam dışında sadece 2 masa daha var ve 2 adet kumpir siparişi için yarım saat beklemem gerektiği söylendi gelirken bunu göze alıp gelmek gerekiyor.
So if you plan to come and eat something you'll experience great regret that you're living in my place, there are only 2 other tables and I have to wait for half an hour to order 2 pieces of baked potatoes.
K
Kenan POLAT on Google

Kaliteli ürünler, fiyat kalite performansı gayet iyi.
Quality products, price quality performance is very good.
b
batuhan başpınar on Google

Yemek siparişlerini tam getirmeyen ve neden bu tam değil dediğimde bağıra çağıra resmen azar işittiğim düşük kaliteli ticarethane. İşletmenin başındaki beyin müşteri odaklı olması gerekiyor.
It is a low-quality business center that does not bring food orders exactly and why I hear it, when I say it is not complete. The brain at the start of the business needs to be customer focused.
N
Nazlı Marangoz on Google

Sandviç yedim boyut biraz küçük ama lezzetliydi yinede ona diyecek yok ama icecek olarak super atom istedim gitmeden methini cok duymuştum ama menude içinde olduğu yazan fındık fıstık konulmamisti eksikti fakat 12 lira tam alındı gereksiz pahali olduğunu düşünüyorum oyle bir içecek bu fiyata olmamali oluyorsa da tam hizmet verilmeli
I ate the sandwich, the size was a little small, but it was delicious, but I wanted super atom as a drink, I heard the meth a lot before I left, but the hazelnut peanut was not included in the menu, but I think it was unnecessarily expensive, 12 lira was taken in full.
U
Uğur ERDOĞAN (ugurerdogan) on Google

Böyle bir iş olamaz. Adamlar bana defalarca sipariş getirdi. Açık adresten adres bulamadığı için siparişimi getirmediler. Üzerine iade de edilmedi. Tam bir dolandırıcılık söz konusu. Telefon etmişler beyfendiler açık adresi bulamamak nedir. Sipariş verecek seniz bu firmaya açık adres yanı sıra detaylı adres tarifi verin yoksa sizi bulamazlar.
Such a job cannot happen. The guys brought me orders many times. They did not bring my order because they could not find an address from the open address. It was not refunded either. It's a complete fraud. They called, gentlemen, what is the point of not being able to find the full address? If you are going to order, give this company a detailed address as well as the full address, otherwise they will not be able to find you.

Write some of your reviews for the company Sır Sandviç

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *