Ortaköy Kumpirci - Atatürk Blv No:96

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Ortaköy Kumpirci

Address :

Atatürk Blv No:96, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06420
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Atatürk Blv No:96, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Beste Gok on Google

O
Osman Kayacı on Google

Muhteşem
Wonderful
y
yusuf uçar on Google

Gerçekten güzel ve çalışan abi cana yakın
Really nice and working dude is friendly
S
Selman Yildiz on Google

Keşke 0 olsaydıda 0 verebilseydim.ürünler taze değil , ücretini zerre kadar haketmiyor.
I wish I could give it 0 if it was 0.
A
Abdulkadir Yıldız on Google

Kumpirin içinde ki peynirin tadı güzel değil, limonata aldık içecek olarak hiç şeker yok ve tadı acı, güzel değildi, tavsiye etmem.
The cheese in the kumpir does not taste good, we bought lemonade, there is no sugar as a drink, and the taste was bitter, not good, I do not recommend it.
Ç
Çağrı Kuloğlu on Google

Kumpiri beğenmedim, Tavsiye etmem.
I didn't like the kumpir, I wouldn't recommend it.
R
Rumeysan1 on Google

Kumpiri ilk defa yememe rağmen çok güzeldi ama Mamak'ta böyle güzel waffle yapan bı yer hiç görmedim gerçekten çok güzeldi ?
Although I had eaten kumpiri for the first time, it was very nice, but I have never seen a place that makes such good waffles in Mamak, it was really nice ?
F
Fulya k on Google

Kumpiri çok lezzetli, bayılıyorum.. çok sık yemek yediğim bir yer.
Kumpiri is very delicious, I love it.. it is a place where I eat very often.

Write some of your reviews for the company Ortaköy Kumpirci

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *