Ror Cafe Ümitköy - mutluköy sitesi 1948.sokak no:2 Ümitköy / Ankara

4.5/5 based on 8 reviews

About Ror Cafe Ümitköy

İki yatırımcı arkadaşın kahveye olan tutkularını ticari olarak hayata geçirme fikirleriyle başladı yolculuğumuz. Bir yıla yakın ön hazırlık sürecinden sonra 1 Mayıs 2016’da Ankara Bahçelievler’de mütevazı bir kahve dükkanı olarak hayat bulduk. Bu yolda sizlere sunduğumuz her ürünü malzeme-içerik kalitesinden ödün vermeden özgün reçetelerle hazırlamayı amaç edindik.

Aynı yıl ‘Kendi mutfağımıza almayacağımız hiçbir malzemeyi “Ror Mutfak” a da almayacağız’ mottosuyla özenle seçilmiş malzemelerden katkısız, reçetesi bize ait, tatlı ve tuzlu ürünlerimizi üretmek için “Ror Mutfak” ı faaliyete geçirdik.

Zamanla sizlerin talepleri doğrultusunda güncellenen menümüzde bize özel soğuk ve sıcak içeceklere yer verdik. Sürekli kendini yenilemeye ve geliştirmeye açık anlayışımızla bu yolda sizlerle birlikte yürümeye devam ediyoruz.

Peki Biz Kimiz?

Ortaklarından Alper LARÇIN uzun yıllar boyunca kahve sektörünün içinde bulunmuş ve edindiği tecrübelerle kendi yolunda ilerlemeye karar vermiştir. SCAE sertifika programlarına katılıp Barista Foundation, İntermediate ve Professionel lisanslarını tamamlamıştır. Baristalığın yanı sıra Roasting eğitimlerine de katılarak Foundation ve İntermediate sertifika programlarını da başarıyla tamamlamıştır. Halen Ror Cafe Roastery’nin kavurucusudur. Ziyaattin Fatih YÜCEL Ror Cafe Roastery’nin finansal kısmının yönetimiyle ilgilenmektedir. Kurtuluş SİNAN ise Ror Cafe Roastery’e Ocak 2020 tarihinde Yönetici Ortak olarak katılmıştır. 2022 yılına geldiğimizde ise üç mağaza ve bir imalathane olmak üzere sizlere dört lokasyonda hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Contact Ror Cafe Ümitköy

Address :

mutluköy sitesi 1948.sokak no:2 Ümitköy / Ankara, 06770 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06770
Website : http://www.rorcafe.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

mutluköy sitesi 1948.sokak no:2 Ümitköy / Ankara, 06770 Çankaya/Ankara, Turkey
G
Gülis Zengin on Google

Average Americano and unfriendly personal
C
Candace Blackstock on Google

Perfect seating choices and very kind staff!
D
Daria Or on Google

Product variety could be extended, but coffee was really good
o
ozan opşin on Google

Good interior and garden, upstairs suitable to work in silence like library style, variety of cafes, very good home style foods, friendly service,casual style
E
Ergun Kamberoglu on Google

I am Kıvılcım KAMBEROĞLU. I like here so so much your cofees are great. I like the milkshake too!
F
Fahri Yilmaz on Google

Love this place. Good for study, it's got library-like space upstairs, where you can study in your laptop. But this space gets full too quick, so you've gotta go there early at the weekend. Also, coffee could've been better.
M
Mert Ulusoy on Google

One of the best places in Ankara to eat San Sebastian Cheesecake. Great size for iced coffee. Peaceful place to sit down and relax. Helpful staff. Can find parking right outside. Self service cafe.
S
Sarper kırdım on Google

good quality coffee beans freshly roasted by your choice of region and brewed professionally

Write some of your reviews for the company Ror Cafe Ümitköy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *