Derya Restaurant Meyhane - Bardacık Sk. 82-A

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Derya Restaurant Meyhane

Address :

Bardacık Sk. 82-A, 06660 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06660
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bardacık Sk. 82-A, 06660 Çankaya/Ankara, Turkey
R
RO U on Google

Guzel bir aksam gecirdik. Tek basina tum masalara yetisen Abdül Abi’ye selamlar. Yemekten cok icmeye gidip sohbet edilecek bir yer. Tavsiye ederim.
We had a nice evening. Greetings to Abdul Abi, who reached all the tables alone. A place to go for a drink rather than a meal. I advise.
E
Engin Çetin on Google

Aranılan meyhane konsepti burası, müzikler sohbetimizi engellemiyor mezeleri iyi sakin kafayla birşeyler içecekseniz gidin
This is the tavern concept that is sought after, the music does not prevent our conversation, the appetizers are good, if you want to have a drink with a calm mind, go for it.
u
umut ozlu on Google

Salaş ve güzel bir meyhane, ciğer şiş ve çöp şişleri, ayrıca meze ve salataları gayet lezetliydi ??
A shabby and nice tavern, liver skewers and skewers, as well as appetizers and salads were delicious ??
Ş
Şevki İmamoğlu on Google

Keyifli iki duble rakı içmek için gidilmesi gereken bir mekan ???? Kemal Bey ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
A must go place to drink two pleasant double raki ???? I would like to thank Mr. Kemal and his colleagues. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
F
Fatih Mehmet Sarikaya on Google

Salaş bir meyhane. Temizlik anlamında vasat ancak mezelerin lezzeti iyi. İlgi ve servis iyi. Humus yoktu. Benim için önemlidir. 4 kişi 1 litre efe gold + 6 ya da 7 meze + ciğer + karides işin 700 TL ödedik. Bence makul. Tabi gnümüz fiyatları ile mukayese edilince makul :)
It's a messy kitchen. It is mediocre in terms of cleanliness, but the taste of the appetizers is good. Good attention and service. There was no hummus. It is important to me. We paid 700 TL for 4 people 1 liter of efe gold + 6 or 7 appetizers + liver + shrimp. I think it's reasonable. Of course, it is reasonable compared to today's prices :)
G
Gözde babacan on Google

Eskisi gibi değil . Kapanmasına 1saat kala çay istedil çay yok kahve yok . Garson kalkmamız için uğraştı resmen tekte giderdim gayet güzel ilgilenirlerdi artık eski havası samimiyeti kalmamış birdaha tercih etmeyeceğim asla kimseyede önermem daha ilgili yerler var kalkın diye gözünüzün içine bakmayan üstelik kapanmasına 1saat kala …
It is not like the old one . We asked for tea 1 hour before closing, no tea, no coffee. The waiter tried for us to get up, I would go alone, they would take care of it very well, the old air is no longer intimacy, I will not prefer it again, I will never recommend it to anyone, there are more interested places that don't look you in the eye to get up, and 1 hour before it closes...
A
Adem Kaya on Google

Mahalle arasında salaş bir yer. Fiyatlar uygun. Tabi ki alkollü mekanlara göre değerlendirmek lazım. Eski Türk filmlerinde ki gibi bir yer. Ama güzel tarafı nezih insanlar var. Eşinizle sevgilinizle rahat rahat gidebilirsiniz. Yüksek sesli müzik yok. Tam bir sohbet mekanı. Otopark yok. Alkol alacaksanız bence taksiyle gitmek zaten daha doğru. Ya da ara sokaklarda yer bulup buraya yürüyebilirsiniz.
It's a shabby place in the neighborhood. Prices are affordable. Of course, it should be evaluated according to alcoholic places. A place like in old Turkish movies. But the good thing is there are decent people. You can travel comfortably with your partner. No loud music. It's a real chat room. There is no parking. If you are going to buy alcohol, I think it is better to go by taxi. Or you can find a place in the side streets and walk here.
b
berk celikyurek on Google

Tasty, cheap and overrated

Write some of your reviews for the company Derya Restaurant Meyhane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *