Ages Unlu Mamulleri - Haymana Yolu Blv. No:104 D:7

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Ages Unlu Mamulleri

Address :

Haymana Yolu Blv. No:104 D:7, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Haymana Yolu Blv. No:104 D:7, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
e
ensamvarg on Google

Gölbaşı'ndan Haymana yoluna dönünce uğradığım bir mekan. Özellikle peynirli su böreğini tavsiye ederim.
It's a place I stop by on the way back from Gölbaşı to Haymana. I especially recommend the cheese pie.
H
Hakan Erenel on Google

Eskiden köhne olan Ages şimdi yeni dekorasyonu ile gayet güzel. Mamülleri ise lezzetli. Özellikle Ankara simiti ile poğaça çeşitleri denemeye değer...
Ages, which used to be run-down, is now very nice with its new decoration. Their products are delicious. Especially Ankara bagel and pastry varieties are worth trying...
U
Umut Yildiz on Google

Lezzetli ürünleri var ankaradamutfak olarak sürekli ziyaret ettiğimiz mekan
It has delicious products, the place we visit constantly as ankarada Mutfak
I
Idris altuğ on Google

Hediye için pasta aldım içerisindeki puding ekşimiş resmen acı ve ekşi karışımı tadı var. Yani günü geçmiş pastaları reyonda ne diye tutarsınız.
I bought a cake for a gift. So why do you keep the past cakes in the aisle?
F
Fatih Avan on Google

Magnolya diye bisküvi satıyorlar içindeki bisküvi oranı %90 şaka gibi, dış görünüşüne aldanmayın tatlıları son derece vasat
They sell biscuits called magnolia, 90% of the biscuits are a joke, don't be fooled by their appearance, their desserts are extremely mediocre
C
Cebrail TEKİN on Google

Gayet güzel temiz bir yer tatlılar taze ve lezzetli Diğer ürünlerini henüz denemedim
Very nice clean place sweets are fresh and delicious I haven't tried their other products yet.
A
Aysu Yigit on Google

Bugun agese girdim daha önce yaşamadığım lakayetli bir şekilde kapalı bayan vardı tezgahın arkasında çocuğu sandığım (patronun çocuğu da olabilir) bişeyler yediriyordu içecek dolabına doğru gittiğimde elemanın çocuğu olduğunu anladım tezgahın arkasında bişeyler yediriyordu. Bu işletme daha önce daha bir resmiyetliydi ellerinde telefon olan elemanlar müşteriyi kaileye almıyorlar bile gerekli mercilere iletilmesi niyetinde yazdım yine de teşekkürler
Today, I entered the agese, there was a politely closed lady that I had not experienced before. She was feeding something that I thought was the child (could be the boss's child) behind the counter. When I went to the beverage cabinet, I realized that it was the employee's child. This business was official before, the staff with a phone in their hands do not take the customer into the table, I wrote it with the intention of conveying it to the necessary authorities, thanks anyway
o
ozan opşin on Google

Lots of kind of hand made bread products but dough is not succesful

Write some of your reviews for the company Ages Unlu Mamulleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *